Språk

Yrkesnorsk - Renholdsoperatørfaget - Virtuelt

Kurs-id: 364651
Sted: AOF Telemark og Vestfold
Timetall: 60
Kursstart Info: 04.10.2021 - 24.01.2022
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 19.08.2021
Pris: kr 9400,- + materiell
Antall dager: 15
Kontaktperson: Kjersti Wetting
E-post: kjersti.wetting@aof.no
Mobil: 91902235
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Yrkesnorsk 

Kurset gjennomføres i sin helhet i virtuelt klasserom, Teams. Det er da livesteaming. Du trenger en pc med lyd/kamera og internettdekning. Det blir gitt opplæring i Teams ved kursoppstart.

Kurset retter seg mot kursdeltakere som skal tilegne seg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om den enkeltes forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet. Kursdeltaker bør ha opp i mot 5 års arbeidserfaring rettet mot et fagbrev da dette kurset er et forkurs der kursdeltakeren skal opparbeide seg god nok norskspråklig kompetanse, for å kunne gjennomføre et teori til fagprøven-kurs på et senere tidspunkt. Vi anbefaler et språknivå på A2.

 

Du som gjennomfører dette kurset skal: 

- øke din kompetanse på lover og regler i arbeidslivet rettet mot din bransje 

- øke din kompetanse på ulike fagbegrep og tematikk rettet inn mot din bransje 

- tilegne deg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om din forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet

- optimalisere din mulighet til å kunne gjennomføre et teori til fagprøven-kurs hos AOF 

- få utviklet din digitale kompetanse ved å ta i bruk en læringsplattform

 

 

Kurset vil blant annet inneholde: 

- om meg - bli kjent

- utstyr/verktøy rettet mot den enkelte bransje. 

- arbeidsoppgaver for den enkelte

- fagbegrep mot den enkelte bransje

- kommunikasjon i sin bransje

- ergonomi i sin bransje

- arbeidsplan som et arbeidsverktøy

- HMS

- les/skriv

 

Kurset har et omfang på 60 timer og vil gå i virtuelt klasserom, Teams på mandager  fra kl 17-21. Totalt 15 kvelder. 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: