Språk

Yrkesnorsk - Helsefag - Virtuelt

Kurs-id: 364890
Sted: AOF Telemark og Vestfold
Timetall: 60
Kursstart Info: 06.10.2021 - 26.01.2022
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 24.09.2021
Pris: kr 9400,- + materiell
Kontaktperson: Kjersti Wetting
E-post: kjersti.wetting@aof.no
Mobil: 91902235
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

KursInformasjon

 

Kurset vil være i virtuelt klasserom, Teams. Det er da livestreamning, og du trenger en pc med lyd/kamera og internett tilgang. Det blir gitt opplæring i Teams første kvelden. 

Yrkesnorsk

 

Kurset retter seg mot kursdeltakere som skal tilegne seg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om den enkeltes forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet. Kursdeltaker bør ha opp imot 5 års arbeidserfaring rettet mot et fagbrev da dette kurset er et forkurs der kursdeltakeren skal opparbeide seg god nok norskspråklig kompetanse, for å kunne gjennomføre et teori til fagprøven-kurs på et senere tidspunkt. Vi anbefaler et språknivå på A2.

 

Du som gjennomfører dette kurset skal:

 

- øke din kompetanse på lover og regler i arbeidslivet rettet mot din bransje

- øke din kompetanse på ulike fagbegrep og tematikk rettet inn mot din bransje

- tilegne deg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om din forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet

- optimalisere din mulighet til å kunne gjennomføre et teori til fagprøven-kurs hos AOF

- få utviklet din digitale kompetanse ved å ta i bruk en læringsplattform

 

Kurs innhold:

Om meg - Bli kjent

Jeg er medarbeider ved en helseinstitusjon

Organisering av helse-Norge

Kommunikasjon

Menneskekroppen og sykdommer

Folkehelse og påvirkning på kroppen. (Ernæring, samspill med andre, psykisk helse)

Arbeidsoppgaver -Rutiner, stell og pleie

Hygiene

Etikk- og holdninger

HMS i det norske arbeidsliv - lover og regler i helse og omsorgssektoren

Arbeidsplan, rapporter og internkontroll

Les og skriv/ skrivetrening om alle temaer/

HMS forflytningsteknikk og ergonomi

HMS Avfallshåndtering innenfor helse.  Skrivetrening

 

Kurset har et omfang på 60 timer og vil gå i virtuelt klasserom, Teams påTorsdager. 15 ganger fra kl 17-21.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: