Språk

Tegn til tale - virtuell undervisning - landsdekkende

Kurs-id: 369321
Sted: Virtuell undervisning - Teams
Timetall: 24
Kursstart Info: 25.08.2021 - 29.09.2021
Klokkeslett: 17:00 - 20:00
Påmeldingsfrist: 20.08.2021
Pris: kr 4080
Antall dager: 4
Kontaktperson: Turid Grav Indergaard
E-post: turid.indergaard@aof.no
Telefon: 99 33 18 80
Mobil: 41460320
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Kommunikasjon - Tegn til tale 

Dokumenter din kunnskap!

For mennesker som har språk eller kommunikasjonsvansker, enten de er barn, unge eller voksne er det avgjørende å legge til rette for et godt språkmiljø.

Første kursdag er onsdag den 25.08.21 og Teamsundervisning fast hver onsdag til og med 29.09.21.
Klokkeslett: 17:00 – 20:00

Totalt undervisning 24 timer.

Målgruppe for kurset:
Dette kurset passer for alle som omgås personer med nedsatt hørsel, pedagoger / personale i barnehager og skoler, botilbud, omsorgsbolig eller i andre relaterte fagfelt.

Barnehagen og skolen skal være inkluderende for alle. En forutsetning for å lykkes med det, er at alle ansatte ser på forskjellighet og mangfold som en verdi, styrke og ressurs.

Flerkulturalitet og flerspråklighet er en viktig og spennende del av dette mangfoldet.
Tegn – til – tale brukes blant annet for å tydeliggjøre talespråket for å styrke samspill og språkutvikling.

Hvorfor lære tegn-til-tale - norsk med tegnstøtte:
Alle har rett til å bli sett, hørt og forstått ut ifra egne forutsetninger. Verktøyet tegn-til-tale / norsk med tegnstøtte er et viktig hjelpemiddel som vil glede både deg som vil lære og de som bruker kommunikasjonsformen til daglig, som da får flere å kommunisere med.

Tegn som blir brukt er fra norsk tegnspråk og tegnene blir brukt sammen med tale. Det kan brukes tegn bare for noen få kjerneord eller for mange ord i hver setning.

Kursinnhold 

  • Inkluderende språkopplæring i praksis
  • Tegnforråd knyttet opp mot ulike tema
  • Praktiske øvelser
  • Likeverd og inkludering
  • Råd og veiledning til god språkutvikling
  • Tips og råd om gode nettsider (til egenstudier)
  • Kort om kultur og historie

 

Kursholder

Lise Helene Brevik er adjunkt med opprykk og er faglærer i norsk tegnspråk. Lise Helene har bred erfaring med utvikling og tilpasning av undervisningsmateriale, kurs i tegnspråk og norsk med tegnstøtte. I tillegg har hun erfaring fra arbeide med foreldre i «Se mitt språk» og samtaler med foreldregrupper. 

Krav til utstyr: Kurset vil foregå via livestreaming på Teams, og du kan sitte hjemme på din egen PC og følge undervisningen og gjøre oppgaver. Derfor må du ha egen PC og nettverk for å kunne delta.

Finansiering: Faktura på totalbeløpet eller avdragsordning etter avtale. Dette velger du i bestillingen.
Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Du kan også søke Fagforbundet eller Handel og kontor. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon. 
Kurset må være betalt, når kurset er ferdig. 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: