Språk

Bransjeprogram Reiseliv - Yrkesnorsk - Reiselivsfaget

Kurs-id: 372541
Sted: AOF Teams -1 - Virtuelt klasserom
Timetall: 60
Kursstart Info: 11.10 - 29.11.2021
Klokkeslett: 9-13
Påmeldingsfrist: 01.10.2021
Pris: kr 0
Antall dager: 15
Kontaktperson: Kjersti Wetting
E-post: kjersti.wetting@aof.no
Mobil: 91902235
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Yrkesnorsk for reiselivsfaget. Kurset er landsdekkende - virtuelt.

Dette kurset tilbys gratis med midler fra statlige ordninger, det er noen krav til opptak som gjelder, se under:

Er det virkelig gratis?

  • Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge, dette inkluderer også pensumlitteratur.

Hvem kan ta disse kursene?

  • Disse kursene er gratis for deg som jobber innen reiselivsnæringen. Kurset tilbys i hele landet. Dette gjelder også for deg som er helt eller delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves. Hvilket språknivå ligger du nå? A2, B1 osv. 

Når kan du ta kurs?

  • Bransjeprogrammene løper ut 2021. Da kan permitterte delta uten å miste dagpengene fra NAV. Vi anbefaler at du søker tidlig da plassene er begrenset.

Kurset settes opp i virtuelt klasserom, det vil si at forelesningene foregår via opprettede klasserom i Teams, hvor hver enkelt deltaker logger seg på fra sin egen pc/Ipad for å følge undervisningen. Det vil være toveis kommunikasjon med veileder og de andre deltakerne underveis i undervisningen, akkurat som om man var i et vanlig klasserom.

Kurset er gratis for deg som jobber i reiselivsbransjen som reisekonsulent kan du jobbe i eksempelvis reise- og bookingbyråer, hos turoperatører, flyselskaper, jernbaneselskaper, event- og opplevelsesbedrifter, turistkontorer og cruiseselskaper.

Kurset retter seg mot kursdeltakere som skal tilegne seg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om den enkeltes forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet.Kurset kan brukes som et forkurs til fagbrev. Dersom du ønsker å gå videre med opplæring til fagbrev som praksiskandidat, bør kursdeltaker ha opp imot 4-5 års arbeidserfaring.  Når du har opparbeidet deg god nok norskspråklig kompetanse, kan du gjennomføre et teori til fagprøven-kurs på et senere tidspunkt. 

Anbefalt språkkrav er A2/B1.

 

Kurset vil gjennomføres i Teams mandager og torsdager fra kl 9-13.

Yrkesnorsk 

Kurset retter seg mot kursdeltakere som skal tilegne seg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om den enkeltes forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet. Kursdeltaker bør ha opp i mot 5 års arbeidserfaring rettet mot et fagbrev da dette kurset er et forkurs der kursdeltakeren skal opparbeide seg god nok norskspråklig kompetanse, for å kunne gjennomføre et teori til fagprøven-kurs på et senere tidspunkt. Vi anbefaler et språknivå på A2.

 

Du som gjennomfører dette kurset skal: 

- øke din kompetanse på lover og regler i arbeidslivet rettet mot din bransje 

- øke din kompetanse på ulike fagbegrep og tematikk rettet inn mot din bransje 

- tilegne deg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om din forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet

- optimalisere din mulighet til å kunne gjennomføre et teori til fagprøven-kurs hos AOF 

- få utviklet din digitale kompetanse ved å ta i bruk en læringsplattform

 

 

Kurset vil blant annet inneholde: 

- om meg - bli kjent

- utstyr/verktøy rettet mot den enkelte bransje. 

- arbeidsoppgaver for den enkelte

- fagbegrep mot den enkelte bransje

- kommunikasjon i sin bransje

- ergonomi i sin bransje

- arbeidsplan som et arbeidsverktøy

- HMS

- les og skriv

 

Kurset har et omfang på 60 timer. 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: