Medlem og tillitsvalgt

LO-skolen modul Samfunn

Kurs-id: 320997
Sted: Sørmarka
Timetall: 74
Kursstart Info: 16.11. - 27.11.2020
Klokkeslett: 09:00
Påmeldingsfrist: 13.09.2020
Pris: kr AOF søker forbund
Kontaktperson: Tor-Espen Stenerud
E-post: tor-espen.stenerud@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

LO-skolen skal gjennom valgfrie moduler gi tillitsvalgte en helhetlig kompetanse.  Gjennom et variert tilbud skal tillitsvalgte få muligheter til fordypning utover grunnskoleringen.  LO-skolen er tverrfaglig og gir deltakerne muligheter til å dele erfaringer, søke nye løsninger, bygge og styrke faglig samhold, og utvikle LO som samfunnsaktør.

For å oppnå LO-skolenålen skal man ha gjennomført minst 4 moduler.

LO-skolen består av følgende moduler:      - Arbeidsliv

                                                               - Læring

                                                               - Organisasjon

                                                               - Samfunn

                                                               - Solidaritet

Modul Samfunn skal bidra til å gi tillitsvalgte innsikt i arbeiderbevegelsens bidrag til samfunnsutviklingen spesielt og kunnskaper om det norske samfunnet generelt ut i fra et sosialt, økonomisk, politisk og kulturelt perspektiv.  Samtidig skal kurset være en bidragsyter til å styrke fagbevegelsens bevissthet omkring arbeiderbevegelse og ideologi.

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte som har fullført grunnskolering.

Varighet: 2 ukerGå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: