Medlem og tillitsvalgt

LO-skolen modul Organisasjon og ledelse

Kurs-id: 353229
Sted: Sørmarka
Timetall: 74
Kursstart Info: 08.11. - 19.11.2021
Klokkeslett: 09:00
Påmeldingsfrist: 05.09.2021
Pris: kr AOF søker forbund
Kontaktperson: Benedicte Ryen Theigmann
E-post: benedicte.ryen.theigmann@aof.no
Telefon: 959 22 251
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

LO-skolen skal gjennom valgfrie moduler gi tillitsvalgte en helhetlig kompetanse.  Gjennom et variert tilbud skal tillitsvalgte få muligheter til fordypning utover grunnskoleringen.  LO-skolen er tverrfaglig og gir deltakerne muligheter til å dele erfaringer, søke nye løsninger, bygge og styrke faglig samhold, og utvikle LO som samfunnsaktør.

For å oppnå LO-skolenålen skal man ha gjennomført minst 4 av følgende moduler:

  • Arbeidsliv
  • Læring
  • Organisasjon og ledelse
  • Samfunn
  • Solidaritet

Modul Organisasjon og ledelse skal undersøke det spesielle ved LO som organisasjon; hvordan skjer endringer; hvordan er kulturen; hvordan er det å være aktør i denne organisasjonen.  Organisasjoner er komplekse sosiale prosesser som er både stabile og i endring samtidig og LO er ikke noe unntak.

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte som har fullført grunnskolering

Varighet: 2 ukerGå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: