Medlem og tillitsvalgt

Globaliseringskolen

Kurs-id: 326849
Sted: Yorkshire
Timetall: 30
Kursstart Info: 21.10.2021 – 26. 10. 2021
Klokkeslett: 11:00
Påmeldingsfrist: 18.08.2021
Pris: kr AOF søker forbund
Kontaktperson: Josephine Bakke
E-post: josephine.bakke@aof.no
Mobil: 91176488
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Bli en brobygger!
 
Om kurset
 
Globaliseringsskolen er et samarbeid mellom AOF og Unite Yorkshire, og er et kurs for tillitsvalgte på alle nivåer. Skolen er opptatt av å bygge bro mellom naboer, og ser på muligheten for å finne globale løsninger på globale problemer. 
 
Dette er kurset for tillitsvalgte i internasjonale konsern eller på flerspråklige arbeidsplasser. Målgruppen inkluderer også tillitsvalgte som er engasjert i internasjonalt arbeid eller er spesielt interessert i spørsmålet om globalisering og fagbevegelsens muligheter framover.
 
Dette er et felleskurs for britiske og norske tillitsvalgte.
 
Kurset alternerer årlig mellom Norge og England.
 
Arbeidsspråket gjennom hele kurset er engelsk.
 
 
Tematikken og innholdet i kurset
 
Temaer som tas opp på kurset kan variere fra år til år og ses i sammenheng med aktuelle problemstillinger. 
Temaene kan være innenfor følgende områder:
 
· Fagbevegelsens struktur og organisering i Norge og Storbritannia
· Det politiske systemet i Norge og Storbritannia
· Globalisering, arbeidsinnvandring og sosial dumping
· Forholdet mellom fagbevegelsen og politiske partier i Norge og Storbritannia
· Internasjonale og globale strategier i fagbevegelsen
· Livslang læring og fagbevegelsen i Norge og Storbritannia
 
 
Besøk på arbeidsplasser, i fagforbund og fagbevegelsens skoler der hvor det er relevant og hensiktsmessig.
 
Det sosiale aspektet i kurset betyr at det er mulighet for å praktisere engelsk muntlig gjennom hele oppholdet, om det er i Norge eller Yorkshire.
 
 
Hva får du igjen for å ta kurset?
 
· Muntlig trening i engelsk språk 
· Økt ordforråd innenfor faglig og politisk engelsk 
· Kjennskap til engelsk fagbevegelse og den politiske situasjonen i England 
· Mulighet til å sammenlikne norske og engelske forhold 
· Økt kjennskap til internasjonale forhold
 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: