Medlem og tillitsvalgt

Arbeidsmiljøskolering - kommunikasjon og samarbeid

Kurs-id: 349663
Sted: Hesten
Timetall: 7,5
Kursstart Info: 11.05.2020 - 11.05.2020
Klokkeslett: 08:30 - 16:30
Påmeldingsfrist: 02.05.2020
Pris: kr 1250
Kontaktperson: Hanne-Sofie Myrlie
E-post: hanne-sofie.myrlie@aof.no
Mobil: 91903188
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Temadagar ifrå Arbeidsmiljøskolen er no gjort tilgjengeleg for medlemar og tillitsvalde. Vi anbefalar at du melder deg på ilag med leiar eller kollega, dette fordi vi av erfaring ser at ein då lettare kan dele med kollegiet kva ein har fått med seg av inspirasjon til bruk på arbeidsplassen.

Denne kursdagen skal vi sjå nærare på korleis ulike former for samarbeid og kommunikasjon kan opplevast, og korleis det bør fungere. Utgangspunktet er å bruke erfaringar ifrå arbeidslivet og fagkunnskap om tema for så å omsetje kunnskap og erfaring til praktisk handling i eigen kvardag på arbeidsplassen.

Vi innleiar dagen med praktiske øvingar, der vi også tek med oss nokre sentrale arbeidsverkty, før vi dykker ned i teoretiske tilnærmingar og går meir i retning av praktisk tilbakeføring til arbeidsplassen på ettermiddag.

Slik vil dagen sjå ut:

08:30-09:10 – Introduksjon og velkomne

09:20-10:00 – Praktisk øvelse

10:10-10:50 – Refleksjon

11:00-11:40 – Kollektiv lesing grupper

11:50-12:30 – Plenum

LUNSJ

13:15-13:55 – Teoretisk gjennomgang ved organisasjonspsykolog

14:05-14:45 – Teoretisk gjennomgang ved organisasjonspsykolog

15:05-15:45 – Refleksjon

15:55-16:35 - AvslutningGå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: