Medlem og tillitsvalgt

AOF MoTo -Tillitsvalgt hva nå - Praktisk tillitsvalgtarbeid i hverdagen NETTKURS

Kurs-id: 352545
Sted: AOF Norge
Timetall: 12
Kursstart Info: 02.06.2020 - 09.06.2020
Klokkeslett: 09:00 - 15:00
Påmeldingsfrist: 12.05.2020
Pris: kr 3500
Kontaktperson: Geir Myklebust
E-post: geir.myklebust@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

NB! Nettkurs

Kurset gjennomføres som 1 + 1 dag nettlæring via Teams med 14 dagers mellomrom mellom kursdagene. Det vil bli gitt god informasjon om hvordan du skal delta via dette. Link vil sendes ut til hver enkelt for pålogging.

Du kan ta kurs ved permittering: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/enklare-a-kombinere-dagpengar-med-opplaring/id2698765/?fbclid=IwAR2_WsAxaWOOvu7O2UQE-8Lf2-uVDkVcGQbt8xNsYjxLJmVnz2jErGWloc8

 

Dette er et kurs for deg som har fått et verv, men som er usikker på hva dine oppgaver er eller burde være. Kanskje har du gjennomført ditt eget forbunds grunnopplæring men trenger ytterligere "starthjelp", tips, råd og vink om veien videre?

Her får du hjelp til å sortere tankene og oppgavene som følger med vervet ditt!

Den første dagen blir det en gjennomgang av det faglige - så møtes man på nett etter 14 dager for å sjekke status på oppgaver du har fått første dag og videre diskusjon om erfaringer man har gjort og råd om veien videre.

 
Kursets innhold
 
Etter endt kurs skal deltakeren:
 
- Kjenne på større trygghet i forhold til egne oppgaver som tillitsvalgt
- Ha større motivasjon for å utføre oppgavene
- ha bedre oversikt og forståelse for viktige elementer i AML, forskrifter, vedtekter og avtaleverk
- hvordan man gjennomfører ulike møter man deltar i som tillitsvalgt
- ha drøftet og fått råd om hvordan man løser egne utfordringer på arbeidsplassen.
 
  
Veileder
 
Geir Myklebust og Øyvind Hvidsten (AOF Norge / LO Kurs og Konferanse) 
 
Gjennomføring
 
Kurset går over 12 timer fordelt over 2 dager på nett.
Begge dager fra kl. 0900 - 1500.
 
Søknad
 
AOF/LO Kurs og Konferanse vil videresende din søknad til ditt forbund.
Hvis søknaden innvilges dekker forbundet kursavgift og evt. tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser. 
 
Medlemmer av Fagforbundet må søke sin lokale fagforening om dekning av disse utgiftene. Bekreftelse på dette må sendes til AOF.  
 
Avmeldingsfristen på dette MoTo-kurset er 2 uker før kursstart. 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: