Medlem og tillitsvalgt

AOF MoTo - Rus i arbeidslivet

Kurs-id: 333950
Sted: Quality Hotel River Station, Drammen
Timetall: 18
Kursstart Info: 10.06.2020 - 12.06.2020
Klokkeslett: 11:00 - 13:00
Påmeldingsfrist: 06.05.2020
Pris: kr 4950
Kontaktperson: Trine Jørgensen
E-post: trine.jorgensen@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Rus i arbeidslivet

Et kurs for deg som vil lære mer om hvordan man nærmer seg problemstillingene knyttet til rus på egen arbeidsplass, og hvordan man jobber med dem i praksis. Allmennyttig kunnskap for de aller fleste, og derfor er det eneste kriteriet for å være med her at du er medlem av et LO-forbund.  

Kursets innhold

- Ha kunnskap om hvordan man jobber med rusmiddelforebygging som en del av det systematiske HMS-arbeidet. 

- Hvordan følger man opp enkeltpersoner?

- Symptomer og tegn på misbruk i en tidlig fase.

- Utfordringer: Gråsoner, ulike rusmidler o.a.

- AKAN - hva kan de hjelpe med, og hvordan fungerer AKAN?

- Ha drøftet egen bedriftskultur og eventuelle tiltak. 

Gjennomføring

Kurset går over 18 timer fordelt over 3 dager med 2 netter.

Start på dag 1 er kl. 1100 med avslutning på dag 3 med lunsj kl. 1300. 

Veileder

Geir Myklebust (LO Kurs og Konferanse / AOF) 

Søknad

Søknader sendes AOF ved påmelding på nett. AOF videresender søknadene til de respektive forbund. Hvis søknaden innvilges dekker forbundet kursavgift, reiseutgifter og evt. tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser. 

For den som er organisert i Fagforbundet er det den lokale fagforeningen som må dekke utgiftene ved kurset. Bekreftelse på dette må sendes til AOF.  

Avmeldingsfristen på våre MoTo kurs er 4 uker før kursstart.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: