Medlem og tillitsvalgt

AOF MoTo - Mobbing i arbeidslivet

Kurs-id: 333947
Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen
Timetall: 18
Kursstart Info: 04.11.2020 - 06.11.2020
Klokkeslett: 11:00 - 13:00
Påmeldingsfrist: 30.09.2020
Pris: kr 4950
Kontaktperson: Trine Jørgensen
E-post: trine.jorgensen@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Man antar at mellom 5-10% av den voksne, yrkesaktive befolkningen blir mobbet og trakassert på arbeidsplassen. For dem det angår er det svært alvorlig, og mange ender opp som uføre etter store psykiske belastninger over lang tid. Derfor er det viktig at flest mulig øker sin kunnskap om temaet.  

Kursets innhold

-grunnleggende kjennskap til mobbing (hva det innebærer, hvem og hvordan den rammer).

-oversikt over aktørenes ansvar og roller i slike konflikter og arbeidsmiljølovens bestemmelser.

-kjennskap til varslingsbestemmelsene og arbeide med å bedre virksomhetens egne rutiner/prosedyrer for å fange opp og å behandle personkonflikter.

- arbeid med konkrete problemstillinger som gir trening i å analysere, forstå og ta opp dette på egen arbeidsplass. 

 

Veileder

Geir Myklebust (AOF / LO Kurs og Konferanse) 

Gjennomføring

Kurset går over 18 timer fordelt over 3 dager med 2 netter.

Start på dag 1 er kl. 1100 med avslutning på dag 3 med lunsj kl. 1300. 

Søknad

AOF vil videresende din søknad til ditt forbund.

Hvis søknaden innvilges dekker forbundet kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og evt. tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser. 

Medlemmer av Fagforbundet må søke sin lokale fagforening om dekning av disse kostnadene. Bekreftelse på dette må sendes til AOF.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: