Helse miljø og sikkerhet

SJA, Sikker jobbanalyse

Kurs-id: 352650
Sted: AOF Telemark og Vestfold
Timetall: 8
Kursstart Info: Etter avtale
Klokkeslett: Etter avtale
Påmeldingsfrist:
Pris: kr Kr. 2500,-
Kontaktperson: Bjørn Stulen
E-post: bjorn.stulen@aof.no
Mobil: 41261736
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Kursene retter seg mot de i virksomhetene som arbeider målrettet mot å bedre HMS tankegangen i egen organisasjon og det gjelder jo egentlig alle.

Praktisk risikovurdering handler om å gjøre tema interessant for de som skal være en del av gjennomføringen av risikovurderinger. Har som hovedregel at det skal være enkelt, grundig, forståelig og engasjerende for alle som deltar og som vil ha en rolle i arbeid innen risikovurdering.

2 dagers kurs:

  • Gi en innføring i risikovurdering, herunder forståelse av de viktigste begrepene og de vanligste fremgangsmåtene i en risikoanalyse
  • Innføring i aktuelt regelverk fra relevante myndigheter, samt kjenne til aktuelle standarder som tar for seg tema risikovurdering
  • Være i stand til å gjennomføre en kvalifisert vurdering om aktuelle modeller og fremgangsmåter for å gjennomføre en risikovurdering på et enkelt og praktisk nivå
  • kunne utvikle og forstå relevante sikker jobbe analyse skjema (SJA) til spesifikt formål

Dagskurs:

  • Gi en innføring i risikovurdering, herunder innføring i de viktigste begrep og de vanligste fremgangsmåtene i risikovurdering
  • Gi kjennskap til aktuelt regelverk fra relevante myndigheter, samt kjenne til aktuelle standarder som tar for seg tema risikovurdering
  • Skal etter end kurs være i stand til å bistå i gjennomføring av risikovurdering på et enkelt, praktisk nivå, samt kunne bruke sikker jobb analyse skjema (SJA) effektivt

4 timers kurs:

  • Kurset skal gi en generell innføring i hva risikovurdering er, med noen av de viktigste begrepene og de vanligste fremgangsmåter i en enkel risikovurdering.
  • Deltakerne skal få kjennskap til sikker jobb analyse (SJA) og eksempler på slike.
  • Deltakerne skal få innføring i noen aktuelle deler av regelverket som peker på risikovurdering

HVA ER RISIKO?
Sannsynlighet x Konsekvens= RisikoGå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: