Personvern - kontroll og overvåking i arbeidslivet - Nettkurs

Kurs-id: 116067

Pris: 1500 kr

Nettbasert , Ålesund
Kursstart Info: 01.01.2018 - 31.12.2018
Tid: 01:00 - 23:00
Påmeldingsfrist:
Kontaktperson: Frode Ingebrigtsen
E-post: frode.ingebrigtsen@aof.no