Helse miljø og sikkerhet

Masseforflytningsmaskiner

Kurs-id: 365947
Sted: AOF Telemark og Vestfold
Timetall: 40
Kursstart Info: 07.06.2021 - 10.06.2021
Klokkeslett: 08:30 - 18:30
Påmeldingsfrist: 01.04.2021
Pris: kr 7700
Kontaktperson: Monica Hegglid Berthelsen
E-post: monica.hegglid.berhelsen@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Hvorfor maskinførersertifikat?
Sertifisert sikkerhetsopplæring for masseforflytningsmaskiner er et nyttig og nødvendig verdipapir for jobb innen ulike bransjer.
Myndigheter har fastsatt regler om at enhver som skal bruke masseforflytningsmaskiner må dokumentere kompetanse til å håndtere utstyret på en forsvarlig måte gjennom sertifisert sikkerhetsopplæring.
Dette er både et svært viktig skadeforebyggende tiltak, kompetansen dokumenteres og den enkelte vil kunne føle seg sikrere i jobben.
For å forebygge vilkårlig og tilfeldig opplæring er det fastsatt regler og krav til godkjenning av sertifiserte opplæringsvirksomheter og de læreplanene som skal brukes.
AOF Norge er sertifisert opplæringsvirksomhet, noe som innebærer en garanti for at opplæring gitt av AOF Norge følger fastlagte krav og standarder. Dette kurset går over 40 timer og inneholder modulene 1.1., 2.1. og 3.1.

Målgruppe:
Alle som skal bruke masseforflytningsmaskiner i henhold til fastsatte krav.

Mål:
Å gi deltakerne en godkjent teoriopplæring i sikker bruk av masseforflytningsmaskiner.
Opplæringen gir deltakerne god innsikt i prinsippene for konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruk av masseforflytningsmaskiner unngås.

Veien videre:
Kjørepraksis kan tas med fadder i egen virksomhet etter nærmere avtale med AOF Norge.
For den som ønsker kjørepraksis i regi av AOF og/eller oppkjøring så kan tid og pris for dette avtales nærmere.

Dokumentasjon:
Etter bestått teorieksamen, samt kjørepraksis og bestått oppkjøring, utstedes kompetansebevis i bankkortformat med bilde. Kompetansebeviset er personlig og kan ikke overdras andre.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: