Helse miljø og sikkerhet

Sikkerhet på arbeidsplassen er en av AOFs hjertesaker. AOF har lang erfaring som en av landets største og eldste tilbydere av helse-, miljø og sikkerhetsopplæring. Vi er i dag leverandør av ulike HMS-kurs og opplæringstiltak for en rekke norske virksomheter, organisasjoner og privatpersoner innen ulike bransjer i privat og offentlig sektor. AOF tilbyr en lang rekke kurs innenfor HMS som dekker de fleste behov.

Alle våre HMS-kurs

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Arbeidsmiljøutdanningen - 40 t grunnkurs (Engelsk) - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2020 Påmelding
Arbeidsmiljøutdanningen - 40 t grunnkurs (Norsk) - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2020 Påmelding
Arbeidsmiljøutdanningen 40 t grunnkurs Vestfold og Telemark/Skien 12.10.2020 Påmelding
Arbeidsmiljøutdanningen 40 t grunnkurs Vestfold og Telemark/Skien 16.11.2020 Påmelding
Arbeidsmiljøutdanningen 40 t grunnkurs Vestfold og Telemark/Skien 31.08.2020 Påmelding
Arbeidsmiljøutdanningen 40 t kombinert Vestfold og Telemark/Skien 10.09.2020 Påmelding
Arbeidsmiljøutdanningen 40 t kombinert Vestfold og Telemark/Skien 22.10.2020 Påmelding
Arbeidsvarsling 1 Vestfold og Telemark/Skien 03.08.2020 Påmelding
Arbeidsvarsling 1 Vestfold og Telemark/Skien 03.08.2020 Påmelding
Bransjepakke Kjemikalier på arbeidsplassen Del 1 og del 2 nettkurs Oslo/Oslo 03.07.2020 Påmelding
Bransjeprogram for mat og drikke industrien- Arbeidsmiljøutdanningen grunnkurs kombinert virtuelt klasserom og nettkurs Oslo/Oslo 11.08.2020 Påmelding
Bransjeprogram mat og drikkevareindustrien truck oppfriskning film Oslo/Oslo 02.07.2020 Påmelding
Bransjeprogram Verneutstyr valg, bruk og vedlikehold Oslo/Oslo 03.07.2020 Påmelding
Brukerkurs Stillas /Nettkurs 01.01.2020 Påmelding
Fallsikring - kombinert kurs /Nettkurs 06.10.2020 Påmelding
Fallsikringskurs, arbeid i høyden, virtuelt klasserom Vestfold og Telemark/Skien 18.09.2020 Påmelding
First Aid - Basic Course - Online /Nettkurs 01.01.2020 Påmelding
FSE høy- og lavspenning - Resertifisering (Norsk, Engelsk) - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2020 Påmelding
FSE høyspenning - Resertifisering (Norsk, Engelsk) - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2020 Påmelding
FSE høyspenning industri - Resertifisering (Polsk) - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2020 Påmelding
FSE høyspenning offshore - Resertifisering (Polsk) - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2020 Påmelding
FSE Instruert person (Norsk, Engelsk) - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2020 Påmelding
FSE lavspenning - Resertifisering (Norsk, Engelsk) - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2020 Påmelding
FSE lavspenning industri - Resertifisering (Polsk) - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2020 Påmelding
FSE lavspenning offshore - Resertifisering (Polsk) - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2020 Påmelding
Førstehjelp basis - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2020 Påmelding
Førstehjelp med hjertestarter Vestfold og Telemark/Skien 03.08.2020 Påmelding
HMS - Avfallshåndtering (Engelsk) - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2020 Påmelding
HMS - Avfallshåndtering (Norsk) - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2020 Påmelding
HMS - Kjemikaliekurs (Norsk, Engelsk) - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2020 Påmelding
Kontorergonomi - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2020 Påmelding
Lufttransport av farlig gods (Norsk, Engelsk) - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2020 Påmelding
Maskiner, redskap, verktøy og småmaskiner Oslo/Oslo 01.07.2020 Påmelding
Masseforflytningsmaskiner Vestfold og Telemark/Skien 26.10.2020 Påmelding
Masseforflytningsmaskiner Vestfold og Telemark/Skien 14.09.2020 Påmelding
Masseforflytningsmaskiner Vestfold og Telemark/Skien 07.12.2020 Påmelding
Personlift brukerkurs Vestfold og Telemark/Skien 16.10.2020 Påmelding
Personlift brukerkurs Vestfold og Telemark/Skien 18.09.2020 Påmelding
Personlift brukerkurs Vestfold og Telemark/Skien 28.08.2020 Påmelding
Personløfter ABC for mat og drikke industrien Vestfold og Telemark/Skien 10.09.2020 Påmelding
Personvern - kontroll og overvåking i arbeidslivet - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2020 Påmelding
Risikovurdring nettkurs Oslo/Oslo 01.07.2020 Påmelding
SJA, Sikker jobbanalyse Vestfold og Telemark/Skien 03.08.2020 Påmelding
Smitterenhold - Nettkurs /Nettkurs 22.04.2020 Påmelding
Traverskran Vestfold og Telemark/Skien 23.11.2020 Påmelding
Traverskran Vestfold og Telemark/Skien 12.10.2020 Påmelding
Traverskran Vestfold og Telemark/Skien 21.09.2020 Påmelding
Traverskrankurs Teams for mat og drikke bransjen Vestfold og Telemark/Skien 14.09.2020 Påmelding
Truck kurs teams for mat og drikke bransjen Vestfold og Telemark/Skien 07.09.2020 Påmelding
Truck kurs under 10 tonn Vestfold og Telemark/Skien 19.10.2020 Påmelding
Truck kurs under 10 tonn Vestfold og Telemark/Skien 23.11.2020 Påmelding
Truck kurs under 10 tonn Vestfold og Telemark/Skien 07.09.2020 Påmelding
Varme arbeider - (Engelsk, Norsk, Polsk) - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2020 Påmelding
Varmt arbeid Vestfold og Telemark/Skien 03.08.2020 Påmelding
Varmt arbeid Vestfold og Telemark/Skien 03.08.2020 Påmelding
Varmt arbeid Vestfold og Telemark/Skien 03.08.2020 Påmelding
Verktøy og småmaskiner /Nettkurs 29.09.2020 Påmelding
Ytre miljø - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2020 Påmelding