Barne- og ungdomsarbeidere og assistenter i barnehager!

GRATIS UTDANNING

Studieforbundet AOF Norge har fått midler til 90 nye studieplasser på oppvekstfagskole! Plassene skal fordeles på tre ulike utdanningstilbud med oppstart både høsten 2017 og høsten 2018. Studiesteder vil være Skien og Larvik og utdanningstilbudene vil være gratis for studentene!

De tre utdanningstilbudene er:
-  Barn med særskilte behov
-  Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen
-  Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen

Alle tre utdanningstilbudene vil tilrettelegges som deltidsstudium over 2 år med stedbasert lærerstyrt undervisning 1 kveld/uke. Opptakskravet er at man er barne- og ungdomsarbeider eller assistent med minst 5 års praksis fra arbeid med barn i alderen 0 – 6 år. I tillegg må søkerne ha ansettelsesforhold i barnehage under hele studiet.

Følg med på våre nettsider og på Facebook! Studiene blir i løpet av få dager åpnet for søknad, og kvalifiserte søkere tas opp fortløpende!

 

Del kurset på sosiale medier: