Arbeidsvarsling1 online på nett

Nytt kurs for dem som skal jobbe langs veg

Kurset er beregnet på enhver som jevnlig skal utføre arbeid på vei.
Med arbeid på vei menes her alt arbeid som medfører opphold på vei, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring m.v.
Den som har bestått prøve for kurs l kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder.

Du må laste ned gratis versjon av teams for å bli med, vi hjelper tilmed det   https://products.office.com/nb-no/microsoft-teams/free?market=no

Se her   OBS flere datoer  

Del kurset på sosiale medier: