Studiekompetanse Spesiell

Matematikk R1 - kveld - Haugesund - høst 2020

Kurs-id: 336498
Sted: AOF Haugaland Kurssenter
Timetall: 90
Kursstart Info: 31.08.2020 - 18.11.2020
Klokkeslett: 17.00 - 20.30
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 12.100,- (ekskl. materiell og eksamen)
Kontaktperson: Anne Tove Bjørgen Hammer
E-post: anne.tove.hammer@aofvestlandet.no
Telefon: 52 70 89 95
Mobil: 412 08 062
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Matematikk R1 kvalifiserer for opptak til studier på høyere nivå med krav til spesiell studiekompetanse. Faget passer for dem som ønsker å studere og arbeide innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren.

Kurset krever høy arbeidsinnsats og god motivasjon for å kunne gjennomføres. Det gir deg til gjengjeld opptaksgrunnlag for bachelor- og masterutdanning i ingeniørfag.

 

Opptakskrav
Generell studiekompetanse med 1T/ 1MX matematikk eller
Generell studiekompetanse med 2P/2PY+ Forkurs Matematikk R1 og Fysikk 1.

Kurset inngår i følgende programpakke:

 
Finansiering
Kurset er godkjent for lån i Lånekassen forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. 
 
Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs utdanningsfond, mens blant annet Fagforbundet og Handel og kontor har egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.
 
Eksamen
Faget avsluttes med privatisteksamen skriftlig våren 2020.
Frist for oppmelding til eksamen er 1. februar.
All oppmelding til eksamen skal skje til Rogaland fylkeskommune via Privatistweb.
 
Mål for kurset
Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk til å avlegge eksamen i matematikk og å oppnå spesiell studiekompetanse.

Hovedområder i faget:

  • Geometri
  • Algebra
  • Funksjoner
  • Kombinatorikk og sannsynlighet
  • Differansiallikninger
Fagkode
REA3022: Matematikk R1
 

Gjennomføring
Opplæringen gis ved tradisjonell klasseromsundervisning. Det tas hensyn til at deltakerne er voksne med ulik erfaring fra både arbeid og utdanning. Undervisningen bærer preg av individuelt arbeid, pararbeid og individuell veiledning fra lærer.

I tillegg benytter vi læringsplattformen itslearning hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer. 
 
Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.
 
Vi legger vekt på å forberede deg til studier på høgere nivå og har derfor fokus på "ansvar for egen læring". 
 
Vi opplever å få gode tilbakemeldinger på vår måte å legge opp undervisningen på og tilstreber oss hele veien på å møte deltakernes behov på en god måte. 
 
 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: