Studiekompetanse Generell

Norsk Vg1-Vg2-Vg3 - kveld - Bergen - 2021-22

Kurs-id: 352955
Sted: AOF Vestlandet - Bergen
Timetall: 170
Kursstart Info: 28.09.2021 - 19.05.2022
Klokkeslett: 17.00 - 20.30
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 17.900,- (ekskl. materiell og eksamen)
Kontaktperson: Heidi Victoria Moss
E-post:
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Kurset går tirsdager og torsdager kl. 17 – 20.30

Forkunnskaper

Fullført grunnskole eller tilsvarende.

 Finansiering

Programpakken er godkjent for lån i Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig.

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond, mens blant annet Fagforbundet og Handel og kontor har egne stipendordninger.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon!
 

Eksamen

  • Privatisteksamen skriftlig og muntlig i mai 2020.
  • Frist for oppmelding til eksamen for våren 2020, er 1. februar.
  • All oppmelding til eksamen skal skje til Rogaland fylkeskommune via Privatistweb.

 

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

 

Fagkoder

NOR1211 Norsk hovedmål Vg3 - generell studiekompetanse
NOR1212 Norsk sidemål Vg3 - generell studiekompetanse
NOR 1213 Norsk muntlig Vg3 - generell studiekompetanse
NOR1405 Norsk med kort botid skriftlig- Vg3 generell studiekompetanse(gjelder for de som har vært i Norge i mindre enn 6 år)
NOR1406 Norsk med kort botid muntlig - Vg3 generell studiekompetanse (gjelder for de som har vært i Norge i mindre enn 6 år)
 

 

Gjennomføring

Opplæringen gis ved tradisjonell klasseromsundervisning. Det tas hensyn til at deltakerne er voksne med ulik erfaring fra både arbeid og utdanning. Undervisningen bærer preg av individuelt arbeid, pararbeid og individuell veiledning fra lærer.

I tillegg benytter vi læringsplatformen itslearning hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer.

Vi legger vekt på å forberede deg til studier på høgere nivå og har derfor fokus på «ansvar for egen læring». Vi vil i starten av skoleåret gi deg opplæring i studieteknikk, og du kan når som helst be om hjelp til å få laget din egen studieplan. Du kan også få veiledning på hvilken studieteknikk som passer best for deg.

Norsk er et grunnleggende fag i allmennutdanningen. Ikke bare har det stor egenverdi, men det er også nødvendig som en plattform for de andre fagene. Det å mestre morsmålet er en forutsetning for å kunne formulere tanker og følelser, utvikle personlig, kulturell og etisk identitet, estetisk sans, samt evnen til å orientere seg i samfunnet.

 
Se hva May Lende sier om å ta norsk hos oss:
 
 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: