Studiekompetanse Generell

Matematikk S2

Kurs-id: 373781
Sted: Nettkurs
Timetall: 140
Kursstart Info: Når som helst - Hele året!
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 8.200,-
Kontaktperson: Frode Ingebrigtsen
E-post: nettkurs@aof.no
Mobil: 91137638
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Matematikk S2 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram.

Et viktig formål med programfaget er å skaffe den matematiske kompetansen som er nødvendig for å opprettholde og utvikle et høyteknologisk samfunn. Matematikk S2 handler om regning med og manipulasjon av polynomer og rasjonale uttrykk, og analyse og beregning av endelige og uendelige summer av tall. Sentrale begreper i hovedområdet er polynomer og polynomdivisjon, lineære ligningssystemer, rekker og konvergens.

Om faget
Programfagene matematikk S1 og S2 gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen en rekke sentrale samfunnsområder. Ferdighetene som eleven utvikler vil gi eleven en nøkkel til å forstå og analysere viktige samfunnsproblemer. Matematikken blir på den måten et hjelpemiddel både innenfor økonomi og på samfunnsområder som helse, miljø og globalisering.

Sentrale emner er:
Algebra: Aritmetiske og geometriske rekker samt praktiske problemstillinger knyttet til disse, typisk er serielån, annuitetslån, sparing, nåverdier og avbetaling. Polynomdivisjon, faktorisering og løsning av tredjegradslikninger, likningsett med tre ukjente, logaritme- og eksponentiallikninger.

Funksjoner: Polynomer av grad n, logistiske funksjoner, logaritme- og eksponentialfunksjoner, normalfordelingsfunksjonen. Regresjon og drøfting av disse funksjonene i praktiske problemstillinger knyttet til temaene under (økonomi).

Økonomi: Sammenhengene mellom inntekt, kostnad og overskudd. Grensekostnad, grenseinntekt, enhetskostnad, pris som funksjon av etterspørsel.

Statistikk: Kontinuerlige og diskrete stokastiske variabler, sannsynlighetsmodeller, forventningsverdi, varians og standardavvik (spesielt for binomiske modeller). Sannsynlighetsberegninger med normalfordelingsfunksjonen (digitalt) og normalfordelingstabeller, sentralgrensesetningen, hypotesetesting av p-verdier og forventningsverdier.

I de nye læreplanene (fra 2015) introduseres digital kompetanse som en grunnleggende ferdighet. På Akademiet har vi valgt å bruke matematikkprogrammet Geogebra, som er gratis nedlastbart fra nettsiden www.geogebra.org. Du vil lære å bruke Geogebra til å løse flere av problemstillingene over.

Forkunnskaper
140 timer S1 fra VG2 Studiespesialisering. Det er naturlig å ta matematikk S1 og S2 sammen med økonomiske og samfunnsvitenskapelige fag, men det er ikke på noen måte nødvendig for forståelsen av faget.

Omfang og støtte i Lånekassen
Matematikk S2 utgjør 140 årstimer, dette tilsvarer 33% studiebelastning i Lånekassen dersom du tar faget over ett semester. Du må minimum ha 50% studiebelastning pr. semester for å være støtteberettiget i Lånekassen.

Eksamen
Eksamen er skriftlig og sentralgitt, som betyr at alle i Norge har samme eksamen i S2 på samme dato og tidspunkt. Dato varierer fra semester til semester, men er typisk i slutten av mai (vårsemester) eller slutten av november (høstsemester). Eksamen varer i 5 timer, hvor de første 3 timene er uten hjelpemidler og de siste 2 timene er med hjelpemidler.

Fagkode
REA3028 er fagkoden du skal bruke når du melder deg opp til privatisteksamen på Privatistweb.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: