Studiekompetanse Generell

Matematikk S1

Kurs-id: 373780
Sted: Nettkurs
Timetall: 140
Kursstart Info: Når som helst - Hele året!
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 7.900,-
Kontaktperson: Frode Ingebrigtsen
E-post: nettkurs@aof.no
Mobil: 91137638
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Matematikk S1 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram.

Faget gir en bred orientering om matematiske ideer som har stor kulturell og samfunnsmessig betydning innenfor områder som f.eks. undervisning, journalistikk, samfunnsfag, økonomi, kunst og håndverk. Programfaget gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen en rekke sentrale samfunnsområder. Matematikk S1+S2 tilsvarer Matematikk R1.

Om faget
Programfagene matematikk S1 og S2 gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen en rekke sentrale samfunnsområder. Ferdighetene som eleven utvikler vil gi eleven en nøkkel til å forstå og analysere viktige samfunnsproblemer. Matematikken blir på den måten et hjelpemiddel både innenfor økonomi og på samfunnsområder som helse, miljø og globalisering.

Sentrale emner er:
Algebra: regne med potenser, formler, parentesuttrykk og rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver. Løse likninger, ulikheter og ligningssystemer, regne med logaritmer, løse eksponentiallikninger og logaritmelikninger

Funksjoner: polynomfunksjoner, eksponentialfunksjoner, potensfunksjoner og rasjonale funksjoner. Lage og tolke funksjoner som modellerer og beskriver praktiske problemstillinger i økonomi og samfunnsfag og regresjonsanalyse. Beregne nullpunkter og skjæringspunkter mellom grafer. Finne gjennomsnittlig veksthastighet for en funksjon, momentan vekst og derivasjon.

Sannsynlighet: regne med binomialkoeffisienter og Pascals talltrekant. gjøre rede for ordnede utvalg med og uten tilbakelegging og uordnede utvalg uten tilbakelegging. Bruke binomiske og hypergeometriske sannsynlighetsmodeller

Lineær optimering: modellere praktiske optimeringsproblemer i økonomi ved hjelp av lineære likninger og ulikheter

I de nye læreplanene (fra 2015) introduseres digital kompetanse som en grunnleggende ferdighet. På Akademiet har vi valgt å bruke matematikkprogrammet Geogebra, som er gratis nedlastbart fra nettsiden www.geogebra.org. Du vil lære å bruke Geogebra til å løse flere av problemstillingene over.

Forkunnskaper
140 timer matematikk 1T eller 140 timer matematikk 1P fra VG1.

Utstyr
Når du tar matematiske fag som privatist anbefaler vi at du har en Windows PC eller Mac tilgjengelig. Andre enheter som for eksempel iPad og Chromebook er ikke å anbefale til arbeide med Excel eller GeoGebra. Du er selv ansvarlig for å ha nødvendig utstyr tilgjengelig.

Omfang og støtte i Lånekassen
S1 utgjør 140 årstimer, dette tilsvarer 33% studiebelastning i Lånekassen dersom du tar faget over ett semester. Du må minimum ha 50% studiebelastning pr. semester for å være støtteberettiget i Lånekassen.

Eksamen
Eksamen er skriftlig og sentralgitt, som betyr at alle i Norge har samme eksamen i S1 på samme dato og tidspunkt. Dato varierer fra semester til semester, Eksamen varer i 5 timer, hvor de første 3 timene er uten hjelpemidler og de siste 2 timene er med hjelpemidler som kalkulator, Geogebra, notater og bøker.Se Privatistweb eller Utdanningsdirektoratet for mer informasjon.

Fagkode
REA3026Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: