Studiekompetanse Generell

Matematikk 2PY

Kurs-id: 373717
Sted: Nettkurs
Timetall: 110
Kursstart Info: Når som helst - Hele året!
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 7.900,-
Kontaktperson: Frode Ingebrigtsen
E-post: nettkurs@aof.no
Mobil: 91137638
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Matematikk 2P-Y er for deg som har tatt yrkesfag og mangler påbygging til generell studiekompetanse.

Om faget
Matematikk 2P-Y er teoretisk kurs, men inneholder praktiske problemstillinger som kan løses ved hjelp av matematikk. Bruk av regnearket Excel og programmet Geogebra til å løse oppgaver inngår som en viktig del i 2P-Y. Det er ingen krav om øvelser i 2P-Y, som en har i en del andre realfag.

Faget 2P-Y har 4 hovedområder: Tall og algebra i praksis, Statistikk og sannsynlighet, Funksjoner i praksis og til sist Modellering.

  1. Tall og algebra i praksis er regning med hele tall, desimaltall, brøk og prosent og gir i 2P-Y en økt tallforståelse. Introduksjon og forståelse av begrepet vekstfaktor er sentralt i faget. Regning med bokstaver eller symboler i stedet for tall kalles algebra. I 2P-Y blir algebra benyttet til å beskrive problemstillinger og løse disse. Algebra kan hjelpe til med å analysere en problemstilling, og finne mønstre og sammenhenger som bidrar til å finne løsninger.
  2. Statistikk og sannsynlighet blir i dette kurset behandlet hver for seg. I statistikken blir data samlet og analysert, og Excel kommer inn som et nyttig verktøy. 2P-Y tar for seg begreper som frekvens, relativ og kumulativ frekvens, gjennomsnitt, median, kvartiler, standardavvik og mer. I sannsynlighet benyttes det ikke Excel. Men en lærer ulike metoder for å kunne forutsi sjansen for at noe skal skje. Bruk av Venndiagram, Krysstabell og Valgtre er nyttige metoder som en lærer i 2P-Y.
  3. Funksjoner i praksis handler om å finne sammenheng mellom 2 ulike størrelser. For funksjoner er den ene størrelsen avhengig av hva den andre størrelsen er. Denne sammenhengen kan vises i tabeller, som grafer i et koordinatsystem, eller som formler vi kaller funksjonsuttrykk. Det finnes flere ulike funksjoner, og i 2P-Y blir en kjent med disse. Bruk av Geogebra er viktig i denne delen av 2P-Y.
  4. Modellering er å finne den funksjonen som passer best til de datapunktene som en kjenner. Bruk av Geogebra er nødvendig, for her benyttes en metode som kalles regresjon til å regne ut og finne den funksjonen som passer best til datapunktene.

Forkunnskaper
Sammen med 1P-Y (eller 1T-Y) gir 2P-Y generell studiekompetanse i matematikk. Du bør derfor ha tatt 1P-Y (eller 1T-Y) før du tar dette faget. Du skal tidligere ha lært å bruke regneark i Excel og det digitale verktøyet Geogebra, men dette ikke et krav. Har du ingen eller dårlig kunnskap i disse verktøyene, så må du selv ta ansvar og sette av tid til å lære deg å bruke disse. Akademiet kan gi kurs i bruk av Geogebra og i Excel, hvis det er behov.

Utstyr
Når du tar matematiske fag som privatist anbefaler vi at du har en Windows PC eller Mac tilgjengelig. Andre enheter som for eksempel iPad og Chromebook er ikke å anbefale til arbeide med Excel eller GeoGebra. Du er selv ansvarlig for å ha nødvendig utstyr tilgjengelig.

Omfang og støtte i Lånekassen
Matematikk 2P-Y utgjør 140 årstimer, dette tilsvarer 33% studiebelastning i Lånekassen dersom du tar faget over ett semester. Du må minimum ha 50% studiebelastning pr. semester for å være støtteberettiget i Lånekassen. Se Lånekassen for mer informasjon.

Eksamen og fagkode
Du må selv melde deg opp til skriftlig eksamen i 2P-Y. MAT1005 er fagkoden du skal bruke når du melder deg opp via nettsiden Privatistweb.


Skriftlig eksamen i 2P-Y er sentralgitt, som betyr at eksamensdatoen bestemmes av Utdanningsdirektoratet. Eksamenstid i 2P-Y er 5 timer og består av 2 deler. Del 1 er 2 timer og uten hjelpemidler. Del 2 er 3 timer og det er lov å benytte hjelpemidler som kalkulator, Excel, Geogebra, notater og bøker. Men hjelpemidler som kan benyttes til kommunikasjon er ikke lov. Se under Privatistweb eller Utdanningsdirektoratet for mer informasjon.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: