Studiekompetanse Generell

Matematikk 2P - kveld - Bergen - vår 2022

Kurs-id: 352947
Sted: AOF Vestlandet - Bergen
Timetall: 60
Kursstart Info: 24.01.2022 - 20.05.2022
Klokkeslett: 17.00 - 20.30
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 8.000,- (ekskl. materiell og eksamen)
Kontaktperson: Heidi Victoria Moss
E-post:
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Informasjon
Undervisningen dekker pensum til Vg2 Studiespesialisering og foregår 1-2 kvelder i uken, fra kl. 17.00 - 20.30. Hvilke ukedager det blir, vil vi komme tilbake til på et senere tidspunkt.


Forkunnskaper
Fullført matematikk 1P


Finansiering
Programpakken er godkjent for lån i Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig.

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond, mens blant annet Fagforbundet og Handel og Kontor har egne stipendordninger.


Fagkoder
MAT1015, Matematikk 2P


Eksamen

  • Skriftlig privatisteksamen i mai
  • Frist for oppmelding til eksamen for våren er 1. februar. For høsten er fristen 15. september.
  • All oppmelding til eksamen skal skje til Rogaland fylkeskommune via Privatistweb.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.


Gjennomføring
Opplæringen gis ved tradisjonell klasseromsundervisning. Det tas hensyn til at deltakerne er voksne med ulik erfaring fra både arbeid og utdanning. Undervisningen bærer preg av individuelt arbeid, pararbeid og individuell veiledning fra lærer.

I tillegg benyttes en læringsplattform hvor lærerne legger ut relevant informasjon for faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta på undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet. Læringsplattformen kan også brukes til å kommunisere med lærer, administrasjon og de andre deltakerne.

Vi legger vekt på å forberede deg til studier på høyere nivå og har derfor fokus på «ansvar for egen læring». Vi vil i starten av skoleåret gi deg opplæring i studieteknikk, og du kan når som helst be om hjelp til å få laget din egen studieplan. Du kan også få veiledning på hvilken studieteknikk som passer best for deg.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: