Studiekompetanse Generell

Historie

Kurs-id: 277436
Sted: Fredrikstad
Timetall: 84
Kursstart Info: 02.09.2018
Klokkeslett: 3 timer per uke
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 13.600,-
Antall dager: 28
Kontaktperson: Linda J. Bakkland
E-post: linda.j.bakkland@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 918 76 023
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Historiefaget i generell studiekompetanse

Historie er et av de seks fagene i fagkretsen til generell studiekompetanse.  

Målgruppe

Utdanningen er beregnet, på deg som ønsker å oppnå generell studiekompetanse og for deg som vil gå opp til ny eksamen for å oppnå en bedre karakter i faget.  

Beskrivelse av faget

Undervisningen følger gjeldende læreplan for fellesfag i historie. 

Undervisningen tar for seg viktige begivenheter i norsk- og internasjonal historie fra førhistorisk tid, de første sivilisasjonene og antikkens Hellas og Roma, middelalder og vikingtid, det kapitalistiske samfunn, renessanse og reformasjon, revolusjonstid og frem til industrialisering og det moderne samfunnet vi er en del av. I tillegg til å lære om hva som faktisk skjedde skal man også lære å forstå årsakene til de sentrale historiske hendelsene, for eksempel 1. og 2. verdenskrig.  

 

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres på dagtid over 2 semestre.

 

Eksamen

Som privatist skal du opp til en muntlig eksamen.

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: