Studiekompetanse Generell

GS Naturfag - Fredrikstad - Dagtid

Kurs-id: 317500
Sted: Fredrikstad
Timetall: 84
Kursstart Info: 02.09.2019
Klokkeslett: 3 timer per uke
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 15.300,- inkl. lab.øvelser
Kontaktperson: Marit Wiraas
E-post: marit.wiraas@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 473 93 241
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Naturfagfaget i Generell studiekompetanse

Naturfag er et av de seks fagene i fagkretsen til generell studiekompetanse.  

Målgruppe

Utdanningen er beregnet, på deg som ønsker å oppnå generell studiekompetanse, for deg som har bestått den første delen av faget i yrkesfaglig utdanning og ønsker generell studiekompetanse og for deg som vil gå opp til ny eksamen for å oppnå en bedre karakter i faget.  

Beskrivelse av faget

Undervisningen følger gjeldende læreplan i fellesfag naturfag og dekker pensum for 140 læreplanfestede timer. Har du allerede bestått den første delen av faget i yrkesfaglig utdanning kan du følge hele eller deler av undervisningen avhengig av om du ønsker å friske opp tidligere kunnskaper som må være kjent når du skal avlegge eksamen på Vg3 nivå eller om du kjenner dette pensum så godt at du kun trenger kunnnskaper i det fagstoffet du mangler. 

Du lærer om kjemiske stoffer og reaksjoner, organisk kjemi, cellebiologi, menneskekroppens oppbygning og funksjon, arv, stråling, miljø, energi og økologi. Det vil i tillegg gjennomføres laboratorieøvelser.

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres på dagtid over 2 semestre, med start i august 2017 og med eksamen i mai/juni 2018.

Eksamen

Som privatist i faget skal du opp til muntlig-praktisk eksamen.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: