Studiekompetanse Generell

GS Matematikk 1 og 2 P-PY - Fredrikstad - Dagtid

Kurs-id: 317491
Sted: Fredrikstad
Timetall: 168
Kursstart Info: 02.09.2019
Klokkeslett: 6 timer per uke
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 22.600,-
Kontaktperson: Marit Wiraas
E-post: marit.wiraas@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 473 93 241
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Matematikkfaget i Generell studiekompetanse

Matematikk 1P/PY + 2P/PY er til sammen ett av de seks fagene i fagkretsen til generell studiekompetanse.  

Målgruppe

Utdanningen er beregnet, på deg som ønsker å oppnå generell studiekompetanse, for deg som har bestått den første delen av faget i yrkesfaglig utdanning og ønsker generell studiekompetanse og for deg som vil gå opp til ny eksamen for å oppnå en bedre karakter i faget.  

Beskrivelse av faget

Undervisningen følger gjeldende læreplan i fellesfag matematikk og dekker pensum for 224 læreplanfestede timer. Har du allerede bestått den første delen av faget i yrkesfaglig utdanning kan du følge hele eller deler av undervisningen avhengig av om du ønsker å friske opp tidligere kunnskaper som må være kjent når du skal avlegge eksamen på Vg3 nivå eller om du kjenner dette pensum så godt at du kun trenger kunnnskaper i det fagstoffet du mangler. 

Du får opplæring i grunnleggende regneferdigheter innenfor brøk, potenser og parentesregning, geometri, prosent, indeks, statistikk, sannsynlighetsregning, funksjoner, personlig økonomi samt matematiske modeller.

Du vil også få opplæring i det grafiske matematikkprogrammet Geogebra som erstatter grafisk kalkulator og som benyttes på eksamen.

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres på dagtid over 2 semestre, med start i august 2017 og med eksamener i mai/juni 2018.

Eksamen

2 skriftlige eksamener (separate eksamener i 1PY/1P og 2PY/P. Har du bestått 1PY/1P fra tidligere trenger du bare å ta eksamen i 2 PY/P.

 



Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: