Studiekompetanse Generell

GS Engelsk - Sarpsborg - Dagtid

Kurs-id: 317486
Sted: Sarpsborg
Timetall: 84
Kursstart Info: 02.09.2019
Klokkeslett: 3 timer per uke
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 13.400,-
Kontaktperson: Linda J. Bakkland
E-post: linda.j.bakkland@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 918 76 023
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Engelskfaget i generell studiekompetanse

Beskrivelse av faget

Engelsk er ett av de seks fagene i fagkretsen til generell studiekompetanse.

Målgruppe

Utdanningen er beregnet, på deg som ønsker å oppnå generell studiekompetanse og for deg som vil gå opp til ny eksamen for å oppnå en bedre karakter i faget.  

Beskrivelse av faget

Undervisningen følger gjeldende læreplan i engelsk og dekker pensum i engelsk fra Vg1 og studieforberedende, og engelsk vg1 og vg2 fra yrkesforberedende utdanningsprogram. For deg som ønsker å forbedre karakteren i engelsk kan du dermed gjøre dette uansett om du har gjennomført studieforberedende eller yrkesfaglig utdanningsprogram tidligere. 

Du får undervisning i muntlig og skriftlig engelsk; kommunikasjon, gjengivelse og drøfting litterære tekster, elementære regler innen grammatikk, rettskrivning, setningsoppbygging og teksttyper samt mer dyptgående fremstillinger av den engelskspråklige verden gjennom faktastoff og skjønnlitteratur.

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres på dagtid over 2 semestre. 

Engelsk er ett av de seks fagene i fagkretsen til generell studiekompetanse.

Eksamen

Som privatist skal du opp til skriftlig og muntlig eksamen. 

 

Tilleggsopplysninger for minoritetsspråklige

Det er det samme kravet til minoritetsspråklige søkere som til norskspråklige søkere. Det betyr at du må kunne dokumentere at du har:
  • gjennomgått norsk grunnskole eller gjennomgått grunnskoleopplæring i hjemlandet i minst 9 år.
  • kunnskap og kompetanse på nivå med norsk grunnskole inkl. engelsk.


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: