Studiekompetanse Generell

GENS Norsk Vg1-Vg2-Vg3 for minoritetsspråklige - dag - Haugesund - 2021-22

Kurs-id: 368180
Sted: AOF Haugaland Kurssenter
Timetall: 200
Kursstart Info: 01.09.2021 - 03.06.2022
Klokkeslett: 08.15 - 15.30
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 21.000,- (ekskl. materiell og eksamen)
Kontaktperson: Anne Tove Bjørgen Hammer
E-post: anne.tove.hammer@aofvestlandet.no
Telefon: 52 70 89 95
Mobil: 412 08 062
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Informasjon

Kurset er for minoritetsspråklige som ikke har bestått B1 nivå skriftlig og muntlig, eller som ikke har gode nok skriftlige ferdigheter i norsk – tilsvarende fullført norsk grunnskole. Test i norsk må avlegges.

 
Ukedager og tidspunkt for undervisning fastsettes i august. Meld deg på i dag så holder vi deg informert.
 

Forkunnskaper
Fullført grunnskole eller tilsvarende.

 

Finansiering

Programpakken er godkjent for lån i Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig.

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond, mens blant annet Fagforbundet og Handel og kontor har egne stipendordninger.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon!
 

Eksamen

  • Privatisteksamen skriftlig og muntlig i mai 2020.
  • Frist for oppmelding til eksamen for våren 2020, er 1. februar.
  • All oppmelding til eksamen skal skje til Rogaland fylkeskommune via Privatistweb.

 

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Kurset inngår i følgende programpakke:

Studiekompetanse 23-5 regelen full plass dag

Fagkoder

NOR1211 Norsk hovedmål Vg3 – generell studiekompetanse
NOR1212 Norsk sidemål Vg3 – generell studiekompetanse
NOR 1213 Norsk muntlig Vg3 – generell studiekompetanse

 

Kurset dekker også pensum til:
NOR1049 Norsk som andrespråk (gjelder for de som har vært i Norge i mindre enn 6 år)

Kurset inngår i følgende programpakke:

Studiekompetanse 23-5 regelen dag

 

Gjennomføring
I løpet av høsten gis det 30 ekstra timer med undervisning for å ivareta manglende basisferdigheter.

Opplæringen gis ved tradisjonell klasseromsundervisning. Det tas hensyn til at deltakerne er voksne med ulik erfaring fra både arbeid og utdanning. Undervisningen bærer preg av individuelt arbeid, pararbeid og individuell veiledning fra lærer.

I tillegg benytter vi læringsplatformen itslearning hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer.

Vi legger vekt på å forberede deg til studier på høgere nivå og har derfor fokus på «ansvar for egen læring». Vi vil i starten av skoleåret gi deg opplæring i studieteknikk, og du kan når som helst be om hjelp til å få laget din egen studieplan. Du kan også få veiledning på hvilken studieteknikk som passer best for deg.

 
Se hva May Lende sier om å ta norsk hos oss
 
 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: