GENS Engelsk Vg1 for minoritetsspråklige - dag - Kristiansand - 2021-22

Kurs-id: 370707

Pris: 16.900,- (ekskl. materiell og eksamen) kr

AOF Agders kurslokaler , Kristiansand S
Kursstart Info: 13.09.2021 - 01.06.2022
Tid: 08:15 - 15:30
Påmeldingsfrist:
Kontaktperson: Anne Tove Bjørgen Hammer
E-post: anne.tove.hammer@aofvestlandet.no