Studiekompetanse Generell

GENS - Studiekompetanse 23-5-regelen - dag - Haugesund - 2021-22

Kurs-id: 368105
Sted: AOF Haugaland Kurssenter
Timetall: 700
Kursstart Info: 13.09.2021 - 03.06.2022
Klokkeslett: 08.15 - 15.30
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 59300,- (ekskl. materiell og eksamen)
Kontaktperson: Anne Tove Bjørgen Hammer
E-post: anne.tove.hammer@aofvestlandet.no
Telefon: 52 70 89 95
Mobil: 412 08 062
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Denne programpakken dekker fagene som kreves fra allmennfaglig studieretning:


Det å melde seg på full plass dag, gir rabatt i forhold til å melde seg på enkeltfag. 
Se vår prisliste her!

Tillegg i pris ved valg av:

Norsk Vg1, Vg2, Vg3 for minoritetsspråklige: 3.100,-

Engelsk Vg1, for minoritetsspråklige: 4.500,-

Undervisningen vil foregå mandag – fredag på dagtid, mellom kl. 08.15 og 15.30. Rammetimeplan utarbeides i siste halvdel av august. Ved oppstart vil det foreligge undervisningsplaner for hvert enkelt fag. 

Gratis veiledning

Dersom du er usikker på hvilke fag du trenger eller trenger veiledning i forhold til utdanningsvalg, er dette noe vi tilbyr gratis. De som deltar på opplæring hos oss, får også gratis veiledning underveis både i forhold til undervisningen som pågår og i forhold til fremtidige planer. Ta kontakt med vår kompetanserådgiver for avtale. 

Finansiering

Programpakken er godkjent for lån i Lånekassen. Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond, mens blant annet Fagforbundet og Handel og kontor har egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Generell studiekompetanse 23/5-regelen

For å få generell studiekompetanse på denne måten må du i tillegg til de 6 fagene være fylt 23 år og ha 5 års yrkeserfaring, fagbrev eller omsorgsarbeid i hjemmet . Annen skolegang og militærtjeneste regnes med. Samordna opptak har alltid oppdatert informasjon om 23/5-regelen.

Forkunnskaper

Fullført grunnskole eller tilsvarende.


Programpakken krever høy arbeidsinnsats og god motivasjon for å kunne gjennomføres. Det gir deg til gjengjeld opptaksgrunnlag for en rekke utdanninger på høgskole og universitet. 

Eksamen

Alle fag avsluttes med privatisteksamen. Eksamensavgiften er ikke inkludert i kursprisen. Frist for oppmelding til eksamen høsten er 15. september. For våren er fristen 1. februar. All oppmelding til eksamen skal skje via internett til Rogaland fylkeskommune via privatist.inschool.visma.no.

Evaluering

For oss er det viktig å vite hva du som deltaker mener om undervisningen og oppfølgingen du får. I løpet av skoleåret ber vi derfor våre deltakere om å gjennomføre minimum én anonym evaluering. Vi har tillitsvalgte i alle klasser og har en god dialog med disse gjennom skoleåret. Dette gjør vi som et ledd i at du skal lykkes med de valgene du har tatt. 

Er du voksen, kan du klare deg med noen basisfag, avhengig av hva du har i bagasjen fra før. Vi hjelper deg med å finne ut av dette og har tilbud som passer, enten du vil kombinere studiene med jobb eller skaffe deg hele studiekompetansen på ett år. De fleste som deltar på denne type opplæring er ofte usikre på hvordan det skal gå. Dette er vi klar over, og undervisningen legges derfor opp på deltakernes premisser. Dette gir deg en god mulighet til å forberede deg på det å være student. Opplegget er eksamensrettet og intensivt, men vi legger vekt på at det også skal være lystbetont. 

Klasseromsundervisning

Vi har klasseromsundervisning i alle fag, og en dyktig lærerstab som er vant til å jobbe med voksne og tilpasser innholdet i undervisningen i forhold til dette.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Vi legger vekt på å forberede deg til studier på høyere nivå og har derfor fokus på «ansvar for egen læring». Vi vil i starten av skoleåret gi deg opplæring i studieteknikk og du kan når som helst be om hjelp til å få laget din egen studieplan. Du kan også få veiledning på hvilken studieteknikk som passer best for deg.

Dette sier noen av våre deltakere:

  • «Jeg har fått god oppfølging av lærerne og administrasjonen.»
  • «Greit opplegg, og ikke minst at det så ut som det var mulig å kunne oppfylle de målene jeg hadde satt meg.»
  • «Synes kurset virker utrolig bra planlagt, lærerne er flinke, også til å holde seg på rett spor, så om man møter forberedt så har man alle gode sjanser for å bestå kurset, til og med gå ut med gode karakterer.» 
  • «Veldig eksamensrettet, noe jeg ser på som en fordel.»

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: