Studiekompetanse Generell

Forkurs norsk for språklige minoriteter med ASK Videoundervisning

Kurs-id: 341719
Sted: Nettkurs
Timetall: 30
Kursstart Info: Når som helst - Hele året !
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 4.900,-
Kontaktperson: Frode Ingebrigtsen
E-post: nettkurs@aof.no
Mobil: 91137638
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Forkurs norsk grammatikk med ASK Videoundervisning

Norsk grammatikk kan være utfordrende å lære seg og begrepene er ikke alltid like lett å forstå. ASK har derfor laget videoforelesninger som legger stor vekt på å visualisere fagstoffet. 

Forkurset er ment som et tilleggskurs for språklige minoriteter som tar norsk i VGS.

Hva lærer du i dette forkurset?

Grammatikk er byggesteinene i språket vårt og viktig i all kommunikasjon. Med bilder og animasjoner forklarer ASK sine lærere deg grunnleggende grammatikk på norsk, på en spennende måte som gjør det enklere å forstå.

I løpet av kurset får du videoforelesninger på følgende ordklasser og tema:

  • Substantiv
  • Adjektiv
  • Verb
  • Adverb
  • Setningsbygging og tekstbinding

Til hver forelesning følger oppsummeringer og tankekart som hjelper deg å holde oversikt.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: