Studiekompetanse Generell

Engelsk Vg1 for minoritetsspråklige - dag - Bergen - 2021-22

Kurs-id: 352936
Sted: AOF Vestlandet - Bergen
Timetall: 140
Kursstart Info: 06.09.2021 - 03.06.2022
Klokkeslett: 08.15 - 15.30
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 16.900,- (ekskl. materiell og eksamen)
Kontaktperson: Monika Hope
E-post: monika.hope@aofvestlandet.no
Mobil: 919 17 045
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Informasjon

Kurset er for minoritetsspråklige som ikke har engelskkunnskaper på nivå med norsk grunnskole. Test i engelsk må avlegges.
Ukedag og tidspunkt for undervisning kommer vi tilbake til når kurset starter. Meld deg på så holder vi deg informert.

Engelsk er et internasjonalt språk i bruk over hele verden. I mange land er engelsk morsmål eller andrespråk, og i svært mange andre land er engelsk det første fremmedspråket alle lærer. Økende internasjonalisering gjør at stadig flere må beherske engelsk for å kunne klare seg i arbeidslivet, i studier og på reiser. Språk og kultur henger nøye sammen, og ved å studere et fremmedspråk får man innblikk i andres kulturarv og tenke- og levemåte.

Forkunnskaper
Krav til forkunnskaper i engelsk er tilsvarende fullført norsk grunnskole.
I løpet av høsten vil 40 av timene med undervisning brukes for å ivareta manglende basisferdigheter i faget.


Kurset inngår i følgende programpakker
Studiekompetanse 23-5 regelen full plass dag


Finansiering
Du kan søke støtte fra Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Søknaden gjennomfører du selv på Lånekassen ved bruk av MinID eller BankID.

På nettsiden finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. Her kan du se hvor mye du kan få i lån og stipend.


Fagorganisert?
Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond, mens blant annet Fagforbundet og Handel og kontor har egne stipendordninger.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.


Eksamen
Privatisteksamen er både skriftlig og muntlig.
Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. 
All oppmelding til eksamen skal skje til Vestland fylkeskommune via Privatistweb.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.


Gjennomføring
Opplæringen gis ved tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg benytter vi læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer.

Vi legger vekt på å forberede deg til studier på høyere nivå og har derfor fokus på «ansvar for egen læring». Vi vil i starten av skoleåret gi deg opplæring i studieteknikk, og du kan når som helst be om hjelp til å få laget din egen studieplan. Du kan også få veiledning på hvilken studieteknikk som passer best for deg.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: