Studiekompetanse Generell

Engelsk Vg1 - dag - Haugesund - høst 2020

Kurs-id: 336535
Sted: AOF Haugaland Kurssenter
Timetall: 100
Kursstart Info: 02.09.2020 - 21.05.2021
Klokkeslett: 08.15 - 15.30
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 12.400,- (ekskl. materiell og eksamen)
Antall dager: 2
Kontaktperson: Anne Tove Bjørgen Hammer
E-post: anne.tove.hammer@aofvestlandet.no
Telefon: 52 70 89 95
Mobil: 412 08 062
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Ukedag og tidspunkt for undervisning kommer vi tilbake til i august. Meld deg på så holder vi deg informert.

Forkunnskaper
Fullført grunnskole eller tilsvarende

Finansiering

Programpakken er godkjent for lån i Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig.

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond, mens blant annet Fagforbundet og Handel og kontor har egne stipendordninger.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon!
 

Kurset inngår i følgende programpakker
Studiekompetanse 23-5 regelen full plass dag

 

Eksamen

Privatisteksamen skriftlig og muntlig i mai.
Frist for oppmelding til eksamen våren er 1. februar.
All oppmelding til eksamen skal skje til Rogaland fylkeskommune via Privatistweb.

 

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

 

Fagkoder
ENG1002 Engelsk skriftlig
ENG1102 Engelsk muntlig

 

Gjennomføring

Opplæringen gis ved tradisjonell klasseromsundervisning.
I tillegg benytter vi læringsplatformen itslearning hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer.

Vi legger vekt på å forberede deg til studier på høgere nivå og har derfor fokus på «ansvar for egen læring». Vi vil i starten av skoleåret gi deg opplæring i studieteknikk, og du kan når som helst be om hjelp til å få laget din egen studieplan. Du kan også få veiledning på hvilken studieteknikk som passer best for deg.

 

Engelsk er et internasjonalt språk i bruk over hele verden. I mange land er engelsk morsmål eller andrespråk, og i svært mange andre land er engelsk det første fremmedspråket alle lærer. Økende internasjonalisering gjør at stadig flere må beherske engelsk for å kunne klare seg i arbeidslivet, i studier og på reiser. Språk og kultur henger nøye sammen, og ved å studere et fremmedspråk får man innblikk i andres kulturarv og tenke- og levemåte.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: