Studiekompetanse Generell

Generell studiekompetanse gir deg mulighet til å søke en rekke studier ved universitet og høyskoler. Er du voksen, kan du klare deg med noen basisfag, avhengig av hva du har i bagasjen fra før. Vi hjelper deg med å finne ut av dette og har tilbud som passer, enten du vil kombinere studiene med jobb eller skaffe deg hele studiekompetansen på ett år. Fagene som inngår i generell studiekompetanse er: norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og historie.

Studiekompetanse

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
GS Engelsk - Dagtid Fredrikstad Østfold/Fredrikstad 09.09.2019 Påmelding
GS Historie - Dagtid Fredrikstad Østfold/Fredrikstad 09.09.2019 Påmelding
Engelsk Vg1 - dag - Haugesund - høst 2019 Rogaland/Haugesund 12.09.2019 Påmelding
Engelsk Vg1 - kveld - Haugesund - høst 2020 Rogaland/Haugesund 28.09.2020 Påmelding
Engelsk Vg1 for minoritetsspråklige - dag - Haugesund - høst 2019 Rogaland/Haugesund 12.09.2019 Påmelding
Engelsk VG1 med ASK Videoundervisning Møre og Romsdal/Ålesund 01.01.2019 Påmelding
Forkurs norsk for språklige minoriteter med ASK Videoundervisning Møre og Romsdal/Ålesund 01.01.2019 Påmelding
Generell studiekompetanse med 23-5 regelen Østfold/Fredrikstad 09.09.2019 Påmelding
Generell studiekompetanse med 23-5 regelen Østfold/Sarpsborg 09.09.2019 Påmelding
Generell studiekompetanse Påbygg for deg MED fagbrev Østfold/Fredrikstad 09.09.2019 Påmelding
Generell studiekompetanse Påbygg for deg MED fagbrev Østfold/Sarpsborg 09.09.2019 Påmelding
Generell studiekompetanse Påbygg for deg UTEN fagbrev Østfold/Fredrikstad 09.09.2019 Påmelding
Generell studiekompetanse Påbygg for deg UTEN fagbrev Østfold/Sarpsborg 09.09.2019 Påmelding
GS Engelsk - Dagtid Sarpsborg Østfold/Sarpsborg 09.09.2019 Påmelding
GS Historie - Dagtid Sarpsborg Østfold/Sarpsborg 09.09.2019 Påmelding
GS Kroppsøving Østfold/Østfold 09.09.2019 Påmelding
GS Matematikk 1P-PY og 2P-PY - Dagtid Fredrikstad Østfold/Fredrikstad 09.09.2019 Påmelding
GS Matematikk 1P-PY og 2P-PY - Dagtid Sarpsborg Østfold/Sarpsborg 09.09.2019 Påmelding
GS Naturfag - Dagtid Fredrikstad Østfold/Fredrikstad 09.09.2019 Påmelding
GS Naturfag - Dagtid Sarpsborg Østfold/Sarpsborg 09.09.2019 Påmelding
GS Norsk - Dagtid Fredrikstad Østfold/Fredrikstad 09.09.2019 Påmelding
GS Norsk - Dagtid Sarpsborg Østfold/Sarpsborg 09.09.2019 Påmelding
GS Samfunnsfag - Dagtid Fredrikstad Østfold/Fredrikstad 09.09.2019 Påmelding
GS Samfunnsfag - Dagtid Sarpsborg Østfold/Sarpsborg 09.09.2019 Påmelding
Historie fellesfag med ASK Videoundervisning Møre og Romsdal/Ålesund 01.01.2019 Påmelding
Historie Vg3 - dag - Haugesund - høst 2019 Rogaland/Haugesund 02.12.2019 Påmelding
Historie Vg3 - Haugesund - kveld - høst 2020 Rogaland/Haugesund 28.09.2020 Påmelding
Historie Vg3 påbygg - dag - Haugesund - høst 2019 Rogaland/Haugesund 02.12.2019 Påmelding
Historie Vg3 påbygg - kveld - Haugesund - høst 2020 Rogaland/Haugesund 28.09.2020 Påmelding
Internasjonal Engelsk VG2 med ASK Videoundervisning Møre og Romsdal/Ålesund 01.01.2019 Påmelding
Matematikk 1P - kveld - Haugesund - høst 2020 Rogaland/Haugesund 28.09.2020 Påmelding
Matematikk 1P og 2P med ASK Videoundervisning Møre og Romsdal/Ålesund 01.01.2019 Påmelding
Matematikk 1P-2P - dag - Haugesund - høst 2019 Rogaland/Haugesund 05.09.2019 Påmelding
Matematikk 1P-2P - kveld - Haugesund - høst 2020 Rogaland/Haugesund 28.09.2020 Påmelding
Matematikk 2P - dag - Haugesund - vår 2020 Rogaland/Haugesund 27.01.2020 Påmelding
Matematikk 2P - kveld - Haugesund - vår 2020 Rogaland/Haugesund 27.01.2020 Påmelding
Matematikk 2P-Y med ASK Videoundervisning Møre og Romsdal/Ålesund 01.01.2019 Påmelding
Matematikk 2PY Vg3 påbygg - dag - Haugesund - vår 2020 Rogaland/Haugesund 06.01.2020 Påmelding
Matematikk 2PY Vg3 påbygg - kveld - Haugesund - vår 2020 Rogaland/Haugesund 06.01.2020 Påmelding
Naturfag Vg1 inkl lab - dag - Haugesund - høst 2019 Rogaland/Haugesund 11.09.2019 Påmelding
Naturfag Vg1 inkl lab - kveld - Haugesund - høst 2020 Rogaland/Haugesund 23.09.2020 Påmelding
Naturfag VG1 med ASK Videoundervisning Møre og Romsdal/Ålesund 01.01.2019 Påmelding
Naturfag Vg3 påbygg inkl lab - dag - Haugesund - høst 2019 Rogaland/Haugesund 11.09.2019 Påmelding
Naturfag Vg3 påbygg inkl lab - kveld - Haugesund - høst 2020 Rogaland/Haugesund 23.09.2020 Påmelding
Norsk VG1, VG2 og VG3 med ASK Videoundervisning Møre og Romsdal/Ålesund 01.01.2019 Påmelding
Norsk Vg1-Vg2-Vg3 - dag - Haugesund - høst 2019 Rogaland/Haugesund 06.09.2019 Påmelding
Norsk Vg1-Vg2-Vg3 - kveld - Haugesund - høst 2020 Rogaland/Haugesund 29.09.2020 Påmelding
Norsk Vg1-Vg2-Vg3 for minoritetsspråklige - dag - Haugesund - høst 2019 Rogaland/Haugesund 06.09.2019 Påmelding
Norsk Vg3 påbygg - dag - Haugesund - høst 2019 Rogaland/Haugesund 06.09.2019 Påmelding
Norsk Vg3 påbygg - kveld - Haugesund - høst 2020 Rogaland/Haugesund 29.09.2020 Påmelding
Politikk og Menneskerettigheter med ASK Videoundervisning Møre og Romsdal/Ålesund 01.01.2019 Påmelding
Programfag - Sosiologi - Dagtid Østfold/Østfold 09.09.2019 Påmelding
Påbygg Vg3 Yrkesfag med fagbrev - dag - Haugesund - høst 2019 Rogaland/Haugesund 04.09.2019 Påmelding
Påbygging til generell studiekompetanse med ASK Videoundervisning Møre og Romsdal/Ålesund 01.01.2019 Påmelding
Samfunnsfag med ASK Videoundervisning Møre og Romsdal/Ålesund 01.01.2019 Påmelding
Skrivekurs med ASK Videoundervisning Møre og Romsdal/Ålesund 01.01.2019 Påmelding
Sosiologi og Sosialantropologi med ASK Videoundervisning Møre og Romsdal/Ålesund 01.01.2019 Påmelding
Spansk I med ASK Videoundervisning Møre og Romsdal/Ålesund 01.01.2019 Påmelding
Spansk II med ASK Videoundervisning Møre og Romsdal/Ålesund 01.01.2019 Påmelding
Studiekompetanse 23-5-regelen - dag - Haugesund - høst 2019 Rogaland/Haugesund 04.09.2019 Påmelding