AOF.no

HMS

Stressmestring: 5 tips til hva du kan gjøre

shutterstock_407850196-821199-edited-4

shutterstock_407850196-821199-edited.jpg

Negativt stress er i ferd med å bli en av de største helseutfordringene våre. Virkningene er ofte større og mer alvorlige enn det de fleste er klar over. Langvarig stress kan føre til hjerteproblemer, problemer med mage og fordøyelse, problemer med ledd, angst og depresjon, i tillegg til en rekke andre lidelser. Her er noen enkle teknikker du kan bruke for å håndtere stress på arbeidsplassen:

1. Muskelavslapping

Lær deg en avslappingsteknikk som passer deg, for eksempel Autogen trening, Progressiv muskelavslapping, Tankefeltterapi eller pusteteknikker som får deg til å puste meg «magen».

2. Tenkemåte

Endre tenkemåten din i forhold til stress. Det er måten du tenker på som skaper stresset. Sett av tid til en gruble-økt hver dag. Det kan for eksempel være 15 minutter, til å tenke over alt som du skulle gjort. Når tankene om alt du ikke har rukket presser på, sier du til deg selv at du skal vente til «gruble-økta», med å tenke på saken. Slik frigjør du den øvrige tiden til produktivt arbeid i stedet for å gremmes over alt du ikke har rukket.

Les også: Hvordan skape god kommunikasjon på arbeidsplassen?

3. Mindfulness

Dette er en metode som forskning viser har svært god effekt på stress og stressrelaterte sykdommer. Det går ut på å bli mer bevisst på hvordan du har det, uten å forsøke å endre følelsene. Målet er å løse psykiske problemer ved å observere følelsene på en nøytral måte. Mindfulness må trenes opp over tid, men vil til gjengjeld gi god effekt på flere plan.

4. Planlegging

Planlegg livet ditt. Det gjelder arbeidsliv og privatliv. Når du skriver ned planer frigjør du tankene dine fra alt du tenker du skulle gjort. Du slipper å tenke på det, fordi du har satt det ned i en plan, og du sliper å være redd for å glemme ting. Gode planer skaper større måloppnåelse og senker stressnivået.

5. Stopp multitasking

Hver gang du blir avbrutt i en oppgave, om det så bare dreier seg om noen sekunder, mister du konsentrasjonen. Dette gjør at du bruker lenger tid på oppgaven din og stressnivået øker.

Les også: Personlighetstrekkene som utmerker seg hos ledere i offentlig sektor

Løsning er utstrakt bruk av «skjermet» tid. Gjør deg ferdig med en oppgave før du gjør noe annet. Du kan starte med å fjerne «pop-up» funksjonen på PC-en din som viser at du har fått inn en ny mail, videre kan du signalisere til kolleger at du kommer til å være opptatt den neste timen, slik at du får sitte uforstyrret.

Lykke til!

Sjekk hvilke kurs vi tilbyr innen
Arbeidsmiljø og HMS
SE VÅRE KURS ›
Helse, miljø og sikkerhet – Ansatte, HMS-ansvarlig og ledere – Studieforbundet AOF