Språk

Yrkesnorsk Renholdsoperatør virtuelt klasserom intensiv sommer

Kurs-id: 353493
Sted: AOFs lokaler
Timetall: 60
Kursstart Info: 02.06.2020 - 02.09.2020
Klokkeslett: 6 til 10 undervisningtimer per uke
Påmeldingsfrist: 29.05.2020
Pris: kr 0
Kontaktperson: Hilde Moshølen
E-post: hilde.mosholen@aof.no
Telefon: 24076070
Mobil: 91901460
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Informasjon

Dette kurset tilbys gratis med midler fra statlige ordninger, det er noen krav til opptak som gjelder, se under:

Er det virkelig gratis?

  • Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge, dette inkluderer også pensumlitteratur.

Hvem kan ta disse kursene?

  • Disse kursene er gratis for deg som jobber innen renhold i reiselivsbransjen. Kurset tilbys i hele landet. Dette gjelder også for deg som er i jobb helt/ delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves.

Når kan du ta kurs?

  • Bransjeprogrammene skal i første omgang løpe ut 2020, men det er ikke utenkelig at de blir forlenget. Frem til 1. september kan permitterte delta uten å miste dagpengene fra NAV. Vi anbefaler at du søker tidlig da plassene er begrenset og de første kursene starter allerede i juni 2020.

Kurset settes opp i virtuelt klasserom, det vil si at forelesningene foregår via opprettede klasserom i Teams, hvor hver enkelt deltaker logger seg på fra sin egen pc/Ipad for å følge undervisningen. Det vil være toveis kommunikasjon med veileder og de andre deltakerne underveis i undervisningen, akkurat som om man var i et vanlig klasserom.

 

Yrkesnorsk 

Kurset retter seg mot kursdeltakere som skal tilegne seg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om den enkeltes forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet. Kursdeltaker bør ha opp i mot 5 års arbeidserfaring rettet mot et fagbrev da dette kurset er et forkurs der kursdeltakeren skal opparbeide seg god nok norskspråklig kompetanse, for å kunne gjennomføre et teori til fagprøven-kurs på et senere tidspunkt. 

Dette er en god mulighet til å bli bedre i språket samt forberede seg til å ta et fagbrev innenfor renholdsoperatørfaget.

 

Du som gjennomfører dette kurset skal: 

- øke din kompetanse på lover og regler i arbeidslivet rettet mot din bransje 

- øke din kompetanse på ulike fagbegrep og tematikk rettet inn mot din bransje 

- tilegne deg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om din forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet

- optimalisere din mulighet til å kunne gjennomføre et teori til fagprøven-kurs hos AOF 

- få utviklet din digitale kompetanse ved å ta i bruk en læringsplattform

 

 

Kurset har et omfang på 60 timer: 

Innholdet vil være fagspesifikt for renhold/ reholdsoperatørfaget og inneholder følgende temaer:

- om meg - bli kjent

- utstyr rettet mot den enkelte bransje. 

- arbeidsoppgaver for den enkelte

- fagbegreper mot den enkelte bransje

- hygiene

- kommunikasjon i sin bransje

- ergonomi i sin bransje

- arbeidsplan som et arbeidsverktøy

- HMS

- les og skriv

Gjennomføring
Kurset gjennomføres som et intensivkurs i løpet av våren og tidlig høst med mellom 6-10 undervisningstimer hver uke. Vi tar en kort sommerferie og vil starte opp igjen i begynnelsen av august. 

Påmelding
Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves. Informasjonen oppgis i merknadsfeltet.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: