Språk

Yrkesnorsk - Renhold

Kurs-id: 352855
Sted: Jåttå
Timetall: 60
Kursstart Info: 01.09.2021 - 24.11.2021
Klokkeslett: 17:00-20:00
Påmeldingsfrist: 18.08.2021
Pris: kr 9400,- eks. materiell og eksamensavgift
Kontaktperson: Sunniva F. Mæland
E-post: sunniva.maeland@aof.no
Mobil: 947 85 669
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Yrkesnorsk for renholdere

Dette kurset retter seg mot renholdere som er i arbeid og som vil øke sine språklige ferdigheter i faget.
Et moderne renhold krever kunnskaper og innsikt, samt gode språklige ferdigheter.

Kurset egner seg også godt for de renholderne som ønsker å bedre sine norskkunnskaper, for å ta fagbrev som Renholdsoperatør.

Renhold utføres i alle typer virksomheter både i offentlig og privat sektor. Eksempler på arbeidsplasser er skoler, barnehager, administrasjonsbygg, idrettsanlegg, kulturbygg, sykehus og sykehoteller, alders- og sykehjem, hoteller, butikker, kjøpesentre, transportmidler som buss, tog, fly og skip, verksteder, byggeplasser, fabrikker og andre produksjonslokaler. 

Det deltakeren lærer på kurset, kan tas i bruk på arbeidsplassen med det samme.

 

Forkunnskaper:

Kurset er tilrettelagt for voksne med renholdspraksis.

 

Gjennomføring:

Kurset er på kveldstid, en gang i uken. Kursstart er blir når myndigheter åpner for undervisning i klasserom. Du kan melde deg på selv om oppstart dato er ikke er helt fastsatt. Alle påmeldte vil få fortløpende informasjon om oppstart.

Undervisningen foregår i klasserom med lærere som har engasjement for faget og deltakere fra samme bransje som bidrar til trivsel og læring. Vi starter med fysisk undervisning når myndighetene tillater det.  

Deltakerne vil benytte digital læringsplattform, hvor det legges ut fagstoff, oppgaver og gis vurderinger. Deltakerne MÅ derfor ha med egen PC. 

Alle deltakerne som gjennomfører kurset, vil få utdelt kursbevis.

 

Innhold:

Snakke, lese og skrive yrkesnorsk, lære fagbegreper, kjenne til renholdsfagets historie i Norge, du som renholder, kjenne til utstyr og maskiner som brukes i renholdsarbeidet, renholder sine arbeidsoppgaver, overflater, rengjøringsmidler, hygiene, kommunikasjon, ergonomi, arbeidsplan, HMS, Lover og regler.

Deltakerne vil også få en innføring i kompetansemålene i renholdsoperatørfaget: planlegging, renhold og bransjelære.

 

Finansiering:

Er du medlem i en fagforening og du oppfyller kriteriene, kan du søke om stipend via LOs UtdanningsfondFagforbundet eller Handel og Kontor i Norge.

AOF Sør-Rogaland er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning. 

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: