Språk

Tegn til Tale

Kurs-id: 247380
Sted: Moss
Timetall: 20
Kursstart Info: 18.09.2019 - 27.11.2019
Klokkeslett: 18.00 - 20.30
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 3400
Kontaktperson: Monika Henriksen Solbakken
E-post: Monika.Solbakken@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 926 52 153
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Det første trinnet i å lære tegnspråk er  vanligvis å lære håndspråkalfabetet, også kjent som det manuelle alfabetet. Deretter læres ca. 470 tegn og tallsystemer. Det repeteres på daglige tegn som man har mye brukt for, og på bokstaver fra håndspråkalfabetet. Det trenes på å bokstavere navn osv. Du lærer om mimikk, og trener med selvlagde tekster og avlesning. 

 

Dette kurset passer for alle som omgås personer med nedsatt, eller ingen hørsel. 

 

HVORFOR LÆRE TEGN-TIL-TALE?

 

Alle har rett til å bli sett, hørt og forstått ut ifra egne forutsetninger. Verktøyet tegn-til-tale er et viktig hjelpemiddel som vil glede både deg som vil lære, og de som bruker språket til daglig, som da få flere å kommunisere med. 

 

KURSINNHOLD I TEGN-TIL-TALE

  • Innføring i enhåndsalfabetet
  • Tallsystemer
  • Klokka
  • Spørreord
  • Tegn til bruk i dagliglivet
  • Elementer fra norsk tegnspråk
  • Samtale med dagligdagse tegn
  • Mimeøvelser og mimikk

MELD DEG PÅ FRAM TIL KURSSTART

 

Påmeldingene behandles i den rekkefølge de kommer inn. Har du spørsmål  kan du sende en forespørsel under. Du kan også ringe oss på 69 13 04 10. 

 

Vi ser fram imot å møte deg på kurs. Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: