Språk

Tegn-til-tale - Sarpsborg

Kurs-id: 334086
Sted: Sarpsborg
Timetall: 20
Kursstart Info: 02.03.2022 - 11.05.2022
Klokkeslett: 18:00 - 20:30
Påmeldingsfrist:
Pris: kr kr 3400,-
Kontaktperson: Monika Henriksen Solbakken
E-post: Monika.Solbakken@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 926 52 153
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

For mennesker som har språk eller kommunikasjonsvansker, enten de er barn, unge eller voksne er det avgjørende å legge til rette for et alternativt språkmiljø.

 

 

Det første trinnet i å lære tegnspråk er  vanligvis å lære håndspråkalfabetet, også kjent som det manuelle alfabetet. Deretter læres ca. 470 tegn og tallsystemer. Det repeteres på daglige tegn som man har mye brukt for, og på bokstaver fra håndspråkalfabetet. Det trenes på å bokstavere navn osv. Du lærer om mimikk, og trener med selvlagde tekster og avlesning. 

 

 

HVEM PASSER KURSET  TEGN-TIL-TALE - NORSK MED TEGNSTØTTE FOR?

 

Dette kurset passer for alle som omgås personer med nedsatt, eller ingen hørsel, foreldre til hørselshemmede barn og barn med psykisk utviklingshemming, pedagoger/personale i barnehager og skoler, botilbud, omsorgsbolig eller i andre relaterte fagfelt. 

 

 

HVORFOR LÆRE TEGN-TIL-TALE - NORSK MED TEGNSTØTTE?

 

Alle har rett til å bli sett, hørt og forstått ut ifra egne forutsetninger. Verktøyet tegn-til-tale/Norsk med tegnstøtte er et viktig hjelpemiddel som vil glede både deg som vil lære og de som bruker språket til daglig, som da får flere å kommunisere med. 

 

KURSINNHOLD I TEGN-TIL-TALE - NORSK MED TEGNSTØTTE

  • Innføring i enhåndsalfabetet
  • Tallsystemer
  • Klokka
  • Spørreord
  • Tegn til bruk i dagliglivet
  • Samtale med dagligdagse tegn
  • Mimeøvelser og mimikk

MELD DEG PÅ FRAM TIL KURSSTART

 

Påmeldingene behandles i den rekkefølge de kommer inn. Har du spørsmål  kan du sende en forespørsel under. Du kan også ringe oss på 69 13 04 10. 

 

 

Vi ser fram imot å møte deg på kurs. Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: