Språk

Norskopplæring-norsk med data - 60 timer

Kurs-id: 352119
Sted: Teams
Timetall: 60
Kursstart Info: 18.08.20 - 16.03.21
Klokkeslett: 17:00 - 20:00
Påmeldingsfrist: 05.05.2020
Pris: kr 9000.-
Kontaktperson: Heidi Victoria Moss
E-post:
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Lær Norsk og data på samme kurs!

Vil du styrke og utvikle dine norskferdigheter og øke din kompetanse innen data? Da er dette kurset midt i blinken for deg! 

Gjennom kursmodulene i norsk blir du oppfordret til å bruke språket aktivt og får mange anledninger til å øve og repetere. Målet er at du raskt skal bli tryggere i å bruke språket og selv opplever å ha blitt bedre. 

Våre dyktige lærere veileder deg på vår digitale plattform og du får treffe lærer og andre deltakere, enkelt og hjemme i din egen stue!

Kursmodulen norsk med data er en av fire 60-timers moduler innen norskopplæring.  Du kan velge å ta en eller flere av modulene sammen. 

  • A2 muntlig 
  • A2 lesing og skriving 
  • Studieteknikk med norsk 
  • Norsk med data

Modulen passer for deltakere med norsk som andrespråk som har behov for å heve sin digitale kompetanse for å styrke sin posisjon i arbeidslivet. 

Kurset vil ta for seg områdene skissert i læreplanverket for grunnleggende ferdigheter:

Bruke og forstå innebærer å kunne bruke og navigere på digitale ressurser i og utenfor nettverk og ivareta informasjons- og datasikkerhet. Digitale ressurser kan bl. a. være digitalt utstyr, programvare og digitale måleinstrumenter. Videre innebærer det å følge digitale formkrav for å understreke og formidle budskap ved bruk av effekter, bilder, lyd, illustrasjoner, tabeller, overskrifter og punkter.

Finne og behandle innebærer å tilegne seg, behandle, tolke og vurdere informasjon fra digitale kilder, utøve kildekritikk og bruke kildehenvisning. Informasjon fra digitale kilder kan være informasjon fra tekst, lyd, bilde, video, symboler, interaktive elementer eller rådata fra registreringer og observasjoner.

Produsere og bearbeide innebærer å være kreativ og skapende med bruk av digitale ressurser. Dette innebærer å lage digitale produkter ved hjelp av digitale ressurser, enten ved nyskaping eller videreutvikling og gjenbruk.

Kommunisere og samhandle innebærer å kunne bruke digitale ressurser for kommunikasjon og samhandling. Digital samhandling innebærer bruk av digitale ressurser til planlegging, organisering og gjennomføring av læringsarbeid sammen med andre, for eksempel gjennom samskriving og deling.

Utøve digital dømmekraft innebærer å følge regler for personvern og vise hensyn til andre på nett. Det handler om å bruke strategier for å unngå uønskede hendelser og å vise evne til etisk refleksjon og vurdering av egen rolle på nett og i sosiale medier.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: