Norskopplæring- studieteknikk med norsk

Kurs-id: 352117

Pris: 9000.- kr

Teams , Bergen
Kursstart Info: 20.08.2020 - 18.03.2021
Tid: 17:00 - 20:00
Påmeldingsfrist: 05.05.2020
Kontaktperson: Heidi Victoria Moss
E-post: