Språk

Norskopplæring - A2 muntlig 60 timer

Kurs-id: 352059
Sted: Teams
Timetall: 60
Kursstart Info: 17.08.20 - 14.03.21
Klokkeslett: 17:00 - 20:00
Påmeldingsfrist: 05.05.2020
Pris: kr 9000
Kontaktperson: Heidi Victoria Moss
E-post:
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Muntlig Norskopplæring - A2 nivå

Vil du styrke og utvikle dine norskferdigheter? Da er dette kurset midt i blinken for deg!

Gjennom kursmodulene i norsk blir du oppfordret til å bruke språket aktivt og får mange anledninger til å øve og repetere. Målet er at du raskt skal bli tryggere i å bruke språket og selv opplever å ha blitt bedre.

Våre dyktige lærere veileder deg på vår digitale plattform og du får treffe lærer og andre deltakere, enkelt og hjemme i din egen stue!

Kursmodulen A2 muntlig er en av fire 60-timers moduler innen norskopplæring. Du kan velge å ta en eller flere av modulene sammen. 

 

  • A2 muntlig 
  • A2 lesing og skriving 
  • Studieteknikk med norsk 
  • Norsk med data

Modulen passer for deltakere som har behov for å oppnå muntlig kompetanse på A2-nivå. 

Kurset vil ta for seg de fire områdene skissert i læreplanverket for grunnleggende ferdigheter:

Forstå og vurdere omfatter de reseptive aspektene ved muntlige ferdigheter og innebærer å lytte, tolke og vurdere muntlig tekst og vise respekt for den som taler.

Utforme omfatter bruk av ulike uttrykksmåter som støtte i både spontan og forberedt tale.

Kommunisere omfatter det å utrykke meninger, drøfte problemstillinger og strukturere og tilpasse egen muntlig tekst til mottakere, innhold og formål.

Reflektere og vurdere omfatter å lytte til, gi respons, videreutvikle innspill fra andre og fremme egne meninger i spontane og forberedte samtaler.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: