Språk

Norskkurs B1, mellomnivå - virtuelt klasserom

Kurs-id: 374006
Sted: AOF Teams 1
Timetall: 48
Kursstart Info: 01.12.2021 - 02.03.2022
Klokkeslett: 09:00 - 13:00
Påmeldingsfrist: 17.11.2021
Pris: kr 6800+ materiell
Antall dager: 12
Kontaktperson: Cecilie Lid
E-post: cecilie.lid@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Norskkurs B1- del 1

Forkunnskaper: Norskkurs mellomnivå er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket og som ønsker å bli mer selvstendig når du kommuniserer på norsk. Dette kurset dekker første halvdel av mellomnivå B1 og passer for deg som har gjennomført nivå A2 litt øvet eller har tilsvarende kunnskaper.

Målgruppe: Norskkurs på mellomnivå B1 passer for deg som kan en del norsk fra før - tilsvarende A2, og som ønsker å lære mer om norsk språk og samfunn. Det forbereder deg til norskprøve A2-B1.

Innhold: På dette kurset skal du utvikle mer kunnskap om:

  • å forstå hovedpunktene i klar standard tekst og tale om kjente emner som du ofte møter i forbindelse med arbeid, skole, fritid osv.
  • å skrive enkle, sammenhengende tekster om emner som er kjente eller av personlig interesse
  • å beskrive opplevelser og hendelser, drømmer, håp og planer,
  • å diskutere velkjente emner og begrunne meningene dine
  • å uttrykke deg slik at du kan takle uvante, eller til og med vanskelige, situasjoner

Metode: Undervisningen består av gruppearbeid, lytteøvelser, rollespill, muntlige øvelser/samtaler, presentasjoner og hjemmearbeid. Kurset forbereder deg til norskprøve A2/B1

Pensum: Vi bruker kursboken «Stein på stein» av Ellingsen og Mac Donald, kapittel 1 til 7.

Gjennomføring : Kursene kan tas som ordinær klasseromsundervisning, virtuelt klasserom, nettbasert undervisning eller kombinert undervisning. Ved virtuell/nettkurs må du ha tilgang på egen PC.

Kursbevis: Man får tildelt kursbevis ved 75% oppmøte

NORSKPRØVE
Skal du ta norskprøve? Selve prøven gjennomføres av Kompetanse Norge i samarbeid med kommunene. Her finner du datoer for oppmelding og gjennomføring, og du kan melde deg på: https://www.kompetansenorge.no/prover/norskprove/nar-er-proven/


ENGLISH VERSION
 

Requirements: Intermediate B1 - part 1 is suitable for those familiar with the basics of the Norwegian language and who wish to further develop their communication skills in Norwegian. This course covers part 1 of Norwegian level B1 and is suitable for those who have passed the Norwegian level A2 test or have the equivalent skills.

Recommended previous knowledge: Intermediate B1 is suitable for those with basic knowledge of the Norwegian language - equivalent to Norwegian level A2 course, and who want to learn more about Norwegian language and society.  This will prepare you for Norwegian level A2-B1 test.

Course content: this course will increase your abilities to:

  • understand the main points in daily spoken as well as written language about familiar topics that you often encounter in a work setting, school setting, social life, etc.
  • write simple, coherent texts on topics relating to everyday life
  • describe experiences and events, dreams, hopes and plans
  • discuss familiar topics and express your opinions
  • express yourself so that you can deal with unfamiliar, or even difficult, situations

Teaching method: the course consists of group work, listening exercises, role play, discussions, presentations and homework. This will prepare you for the Norwegian level A1-A2 test.

Syllabus: Chapter 1-7 of the book «Stein på stein» by Ellingsen & Mac Donald.

Classes: The course is available in a class room setting, virtual class room, online courses or as a combination of these. Access to a computer is mandatory for all online courses.

Test certificate: You will be awarded a course certificate after 75% attendance

NORWEGIAN LANGUAGE TEST

Are you planning on taking the Norwegian language test? The test is administered by Kompetanse Norge (Skills Norway) in collaboration with your municipality. Follow this link to find dates for registration, information about the test and to sign up. https://www.kompetansenorge.no/prover/norskprove/nar-er-proven/Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: