Språk

Norskkurs A2, litt øvet - virtuelt klasserom

Kurs-id: 374004
Sted: AOF Teams 1
Timetall: 48
Kursstart Info: 01.12.2021 - 02.03.2022
Klokkeslett: 10:00 - 14:00
Påmeldingsfrist: 24.11.2021
Pris: kr 6800 + materiell
Antall dager: 12
Kontaktperson: Cecilie Lid
E-post: cecilie.lid@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Norskkurs litt øvet (A2)
 
Forkunnskaper: Norskkurs litt øvet passer for deg som kan litt norsk fra før - tilsvarende norskkurs A1. Kurset forbereder deg til norskprøve A1-A2
 
Målgruppe: Norskkurs litt øvet passer for deg som kan litt norsk fra før - tilsvarende norskkurs A1, og som ønsker å lære mer om norsk språk og samfunn. Det forbereder deg til norskprøve A1-A2.
 
Innhold: På dette kurset skal du få mer kunnskap om:
- å beskrive opplevelser og hendelser, drømmer, håp og planer
- å forstå hovedpunktene i klar standard tekst og tale om kjente emner som du ofte møter i forbindelse med arbeid, skole, fritid osv.
- å skrive enkle, sammenhengende tekster om emner som er kjente eller av personlig interesse
- å diskutere velkjente emner og begrunne meningene dine
- å uttrykke deg slik at du kan takle uvante, eller til og med vanskelige, situasjoner

Metode: Undervisningen består av gruppearbeid, lytteøvelser, rollespill, muntlige øvelser/samtaler, presentasjoner og hjemmearbeid.
 
Pensum: Kurset tar for seg kapittel 10-16 i boken "På vei" (2018)
 
Gjennomføring: Kurset settes opp i virtuelt klasserom, det vil si at forelesningene foregår via opprettede klasserom i læringsplattformen Acampus, hvor hver enkelt deltaker logger seg på fra sin egen PC/iPad for å følge undervisningen. Det vil være toveis-kommunikasjon med veileder og de andre deltakerne underveis i undervisningen, akkurat som om man var i et vanlig klasserom.
 
Kursbevis: Man får tildelt kursbevis ved 75% oppmøte
 
NORSKPRØVE
Skal du ta norskprøve? Selve prøven gjennomføres av Kompetanse Norge i samarbeid med kommunene. Her finner du datoer for oppmelding og gjennomføring, og du kan melde deg på: https://www.kompetansenorge.no/prover/norskprove/nar-er-proven/
 
 
ENGLISH VERSION

Requirements: Beginner A2 is suitable for those with basic knowledge of the Norwegian language - equivalent to Norwegian level A1 course, and who want to learn more about Norwegian language and society.
 
Recommended previous knowledge: Iintermediate A2 is suitable for those with basic knowledge of the Norwegian language - equivalent to Norwegian level A1 course, and who want to learn more about Norwegian language and society. This will prepare you for Norwegian level A1-A2 test.
 
Course content: this course will increase your abilities to
- describe experiences and events, dreams, hopes and plans
- understand the main points in daily spoken as well as written language about familiar topics that you often encounter in a work setting, school setting, social life, etc.
- write simple, coherent texts on topics relating to everyday life
- discuss familiar topics and express your opinions
- express yourself so that you can deal with unfamiliar, or even difficult, situations
 
Teaching method: the course consists of group work, listening exercises, role play, discussions, presentations and homework. This will prepare you for the Norwegian level A1-A2 test.
 
Syllabus: Chapter 10-16 of the book “På Vei” (2018)
 
Classes: This course will be held in a virtual classrom, meaning that the course is available in a online classroom via our learning platform Acampus. Access to a computer is mandatory for all online courses.
 
Test certificate: You will be awarded a course certificate after 75% attendance
 
NORWEGIAN LANGUAGE TEST
Are you planning on taking the Norwegian language test? The test is administered by Kompetanse Norge (Skills Norway) in collaboration with your municipality. Follow this link to find dates for registration, information about the test and to sign up. https://www.kompetansenorge.no/prover/norskprove/nar-er-proven/
 
 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: