Språk

Norsk som andrespråk

Kurs-id: 373759
Sted: Nettkurs
Timetall: 102
Kursstart Info: Når som helst - Hele året!
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 11.500,-
Kontaktperson: Frode Ingebrigtsen
E-post: nettkurs@aof.no
Mobil: 91137638
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Norsk muntlig og skriftlig er ett av de seks minstekravs fagene som gir studiekompetanse.

Dette kurset er rettet mot deg som ikke har norsk som morsmål, og enten har kort botid i Norge eller ikke har tilstrekkelig kunnskaper fra norsk som fag i videregående skole.

Har du bodd i Norge i mindre enn seks år, kan du gå opp i eksamen i norsk med kort botid.

Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon og dannelse. Faget bygger på et tekstbegrep som inkluderer muntlige, skriftlige og sammensatte tekster, der skrift, lyd og bilder spiller sammen. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne er et helt sentralt i både utdanning og yrkesliv, og norsk er derfor et viktig redskapsfag.

Undervisningen i norsk er delt inn i en skriftlig og en muntlig del. Vi gjennomgår ulike oppgavetyper som blir gitt til eksamen, og du får mange tips om hvordan du kan disponere besvarelsen din.

Undervisningen i muntlig er delt i to hovedtemaer; språk og litteratur. Her går vi gjennom norsk språkhistorie og litteraturhistorie, fra vikingtiden og opp til våre dager.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: