Språk

Norsk for fremmedspråklige - nivå B1 - virtuelt klasserom

Kurs-id: 267704
Sted: AOF Teams 1
Timetall: 48
Kursstart Info: 09.09.2021 - 16.12.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 10.09.2019
Pris: kr 5650,- + bøker
Antall dager: 12
Kontaktperson: Wendy Ann Wyant
E-post: wendy.wyant@aof.no
Telefon: 24076070
Mobil: 93492363
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Norskkurs litt øvet passer for deg som kan litt norsk fra før - tilsvarende norskkurs A1,
og som ønsker å lære mer om norsk språk og samfunn. 

 


 

Kurset tar for seg skriftlig og muntlig norsk, og dette læres ved å jobbe med ulike tema innenfor personlige relasjoner, hverdagsnorsk, det norske samfunnet og arbeidsliv.

Kurset gir deltakerne en systematisk og trinnvis innføring i norsk vokabular og språkstruktur, samt nyttig samfunnsinformasjon. 
Sentrale emner i kurset vil være Ord, Uttrykk, Dialoger, samt Grunnleggende grammatikk. 

Vi benytter boken "På vei" kap. 10- og ut boken.

Kurset går over 12 samlinger à 4 timer pr. samling.

Kurset kan også fungere som forkurs til fagbrevkurs.

Det er ingen avsluttende prøve på dette kurset. Kursbevis blir utstedt etter gjennomført kurs ved 75% oppmøte.

Det tas forbehold om oppstart avhengig av antall deltakere.

This course is right for you, if you can speak and understand some Norwegian already (Norwegian course A1) and wish to learn more Norwegian.

The course covers written and spoken Norwegian and includes the themes of personal relationships, everyday Norwegian, Norwegian culture and the working life.

The course takes a systematic and step-by-step approach to the vocabulary and structure of the Norwegian language. Topics include words and expressions, dialogues and grammar.

We will use the book “På vei” the second half of the book, chapters 10 – 16.

The class will meet 12 times, 4 hours per class.

The course is appropriate for those wanting to prepare for a certification course (fagbrevkurs).

There is no exam at the end of the course. Each student who has 75% attendance will receive a certificate.

Starting of the course is dependent on the total number of students. 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: