Forkurs Yrkesnorsk - Teori til fagprøven renholdsoperatør

Kurs-id: 335978

Pris: 6500 kr

Bø i Telemark , Bø I Telemark
Kursstart Info: 25.02.2020 - 09.06.2020
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 12.02.2020
Kontaktperson: Kjersti Wetting
E-post: kjersti.wetting@aof.no