Språk

Forkurs Yrkesnorsk - Renholdsoperatør - Virtuelt klasserom

Kurs-id: 360187
Sted: AOF Telemark og Vestfold
Timetall: 60
Kursstart Info: 15.10.2020 til 04.02.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 01.10.2020
Pris: kr 6500
Kontaktperson: Kjersti Wetting
E-post: kjersti.wetting@aof.no
Mobil: 91902235
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Forkurs i Yrkesnorsk 

Kurset retter seg mot kursdeltakere som skal tilegne seg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om den enkeltes fungering på arbeidsstedet. Kursdeltaker bør ha opp i mot minst 3,5 års arbeidserfaring rettet mot et fagbrev da dette kurset er et forkurs der kursdeltakeren skal opparbeide seg god nok norskspråklig kompetanse, for å kunne gjennomføre et teori til fagprøven-kurs på et senere tidspunkt. Kravet til fagbrev er minst 5 års erfaring i 80% stilling eller 8700 timer.

Kurset gjennomføres i sin helhet i virtuelt klasserom, Teams. Her trenger du en pc/nettbrett og internettilgang. Du trenger grunnleggende ferdigheter i data. Norsk kunnskaper A2 eller mer. 

 

Du som gjennomfører dette kurset skal: 

- øke din kompetanse på lover og regler i arbeidslivet rettet mot renholdsbransjen

- øke din kompetanse på ulike fagbegrep og tematikk rettet inn mot renholdsbransjen

- tilegne deg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om din forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet

- optimalisere din mulighet til å kunne gjennomføre et teori til fagprøven-kurs hos AOF 

- få utviklet din digitale kompetanse ved å ta i bruk en læringsplattform

 

Kurset har et omfang på 60 timer: 

 

Innholdet vil være fagspesifikt for den enkelte bransje men inneholder følgende temaer:

- Om meg - bli kjent

- Utstyr rettet mot renholdsbransjen

- Arbeidsoppgaver for den enkelte

- Fagbegreper innen renhold.

- Hygiene

- Kommunikasjon 

- Ergonomi i renholdsbransjen

- Arbeidsplan som et arbeidsverktøy

- HMS

- Les og skriv

 

Kurset vil gå torsdager fra kl 17-21. Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: