Engelsk konversasjon - Sarpsborg

Kurs-id: 308369

Pris: 2690 kr

Sarpsborg , Sarpsborg
Kursstart Info: 05.03.2019 - 14.05.2019
Tid: 19:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Kontaktperson: Monika Henriksen Solbakken
E-post: Monika.Solbakken@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 926 52 153