Språk

Engelsk grammatikk og praktisk språkbruk - kveld - Haugesund

Kurs-id: 296386
Sted: AOF Haugaland Kurssenter
Timetall: 30
Kursstart Info: 20.03.2019 - 15.05.2019
Klokkeslett: 16:45 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 5000,- inkl. matr.
Kontaktperson: Tone Merete Robberstad
E-post: tone.robberstad@aofhaugaland.no
Telefon: 52 70 90 04
Mobil: 917 55 798
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Engelsk grammatikk og praktisk språkbruk - kveld - Haugesund

Veldig mange bruker engelsk i jobbsammenheng,  og det fungerer tålig godt, samtidig som de også vegrer seg og er usikre. De fleste som har arbeidet i en bransje over tid kjenner terminologien og kan en del engelsk muntlig, og det som gjør folk usikre eller skaper problemer er ofte ikke manglende vokabular. Det er like gjerne ordstillingen, altså måten vi skrur sammen ordene til setninger, og det er dette som får språket til å høre "uengelsk" og noen gang litt amatørmessig ut. 

På dette engelskkurset vil vi vise hvordan du kan bruke de engelskferdighetene du har, og hvordan du kan bli enda trygger i omgang med engelsktalene. Oppfriskning av etablerte engelskkunnskaper og bevisstgjøring av egne engelskforståelse  skal bidra til  dette. 

Du vil lære viktige formuleringer og nyttige uttrykksmåter både skriftlig og muntlig. Nyttige ord, uttrykk, forkortelser og forretningsmessige uttrykk du har nytte av i både skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Kurset går over 7 kurskvelder. 

 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: